Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần đề làm gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 07/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 436 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, một trong những thủ tục được nhắc đến và sử dụng chiếm tỷ lệ lớn là thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong đó có các nội dung riêng biệt như thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật… tăng vốn điều lệ cũng thuộc một trong những vấn đề nói trên.

Trong bài viết Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần đề làm gì? TBT Việt Nam cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề nói trên tới Quí vị.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần để làm gì?      

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những hình thức huy động vốn của công ty. Mục đích chính của biện pháp này là nhằm tạo lập ra các nguồn vốn lớn đầu tư vào các dự án quy mô lớn, mở rộng việc kinh doanh  xuất  của công ty.

Trong quá trình hoạt động, khi công ty đã đạt được độ uy tín nhất định để có thể tạo được địa vị kinh doanh của mình trong thị trường pháp lý  thì công ty cần thực hiện những dự án lớn hơn,  và mở rộng việc kinh doanh sản xuất ra các vùng lãnh thổ khác.

Nhưng để thực hiện được hoạt động nói trên, không chỉ riêng công ty cổ phần mà tất cả các loại hình công ty khác cần một số vốn lớn. Nhưng  hầu hết khi các công ty đạt đến giai đoạn đó thường có số vốn nhỏ hơn hoặc không thể đáp ứng được để thực hiện các hoạt động nói trên.

Chính vì vậy pháp luật quy định công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty để khắc phục  tình trạng nói trên. Nhưng khi công ty tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần  cần phải thực hiện các biện pháp được định và quy trình thủ tục theo pháp luật Doanh nghiệp hiện hành.

Hiện nay theo pháp luật hiện hàng quy định, huy động vốn để tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần có các phương thức sau:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

– Chào bán cổ phần ra công chúng

– Chào bán cổ phần riêng lẻ

Khi công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ, tùy thuộc vào tình hình thực tế, nhu cầu vốn, và ý chí của các chủ  có thẩm quyền có thể lựa chọn các phương thức huy động vốn để tăng vốn điều lệ.

Mỗi một phương thức nói trên đều  được pháp luật quy định chặt chẽ về chủ thể; quy trình; thủ tục; điều kiện… để công ty cổ phần dựa vào đó thực hiện hoạt động huy động vốn nhằm tăng vốn điều lệ.

Thẩm quyền tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Để quyết định việc  huy động vốn để tăng vốn điều lệ cũng như phương thức huy động, không phải chủ thể nào trong công ty cổ phần cũng  có quyền hạn đó. Pháp luật Doanh nghiệp quy định rõ về vấn đề này.

Trong công ty cổ phần, cơ quan có quyền quyết định các phương thức cũng như cách  huy động vốn điều lệ là Đại hội đồng cổ đông, được quy định tại quyền hạn và chức năng của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đây  là cơ quan đầu não  của công ty cổ phần, có quyền quyết định cao nhất trong công ty. Khi công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì hậu quả pháp lý xảy ra cũng từ đó phát sinh rất nhiều và rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên trong công ty.

Trong phần tiếp theo của bài viết Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần đề làm gì?  TBT Việt Nam cung cấp thông tin về thông báo nội dung đăng ký  doanh  nghiệp.

Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện các hoạt động nhằm tăng vốn điều lệ, chủ thể có quyền còn phải thực hiện các thủ tục khai báo với cơ quản lý doanh nghiệp  trực tiếp là Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể thực hiện thủ tục nói trên qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay các thủ tục hành chính đã được giảm bớt thời gian thực hiện bằng cách đăng ký qua mạng , thủ tục thông báo tới cơ quan nhà nước về thay đổi vốn điều lệ cũng  đã được thực hiện qua mạng internet.

Từ đó Quí vị có thể lựa chọn một trong hai phương thức là  đăng ký tực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở hoặc qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Một trong những thành phần quan trọng nhất của hồ sơ  nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền là thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp – đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp . Nội dung của văn bản này bao  gồm những thông tin chính sau:

Tên: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

Thông tin cần kê khai Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty bao gồm:

– Vốn điều lệ đã đăng ký :

– Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):

– Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có               □ Không

– Thời điểm thay đổi vốn:

– Hình thức tăng, giảm vốn:

– Thông tin về cổ phần):

– Mệnh giá cổ phần:

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Các cổ phần ưu đãi khác

Tổng số

Từ những thông tin nêu ở bảng trên, ta thấy rằng doanh nghiệp cần phải kê khai các thông tin quan trọng và chính xác nhất trong việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Đây là nghĩa vục của doanh nghiệp, bởi nếu doanh nghiệp không thực hiện các thủ tục nói trên,  sẽ vi phạm các quy định về kê khai thông tin đăng ký doanh nghiệp và chịu chế tài của pháp luật khi vi phạm.

Từ những phân tích trên TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần đề làm gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi vào số điện thoại 1900 6560.

->>> Tham khảo thêm : thành lập công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)