Tại sao thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/04/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 86 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Sáng chế là gì?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật SHTT thì sáng chế là: giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế cũng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật SHTT.

Chủ sở hữu sáng chế sau khi đăng ký và được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ được pháp luật bảo vệ khi có bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sáng chế.

Ai có quyền đăng ký sáng chế?

Mọi cá nhân hoặc pháp nhân trong và ngoài nước đều có quyền nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được pháp luật bảo vệ.

Chủ thể đáp ứng các điều kiện sau đây có quyền đăng ký sáng chế, cụ thể như sau:

+ Sáng chế được tạo ra bằng chính công sức và chi phí của người sáng chế;

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư kinh phí, các phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác);

+ Cá nhân, tổ chức cùng nhau thực hiện tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sản phẩm sáng chế đó thì đều có quyền đăng ký;

+ Sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc từ kinh phí của ngân sách nhà nước;

+ Trường hợp sáng chế đó được tạo ra trên cơ sở do Nhà nước hỗ trợ đầu tư toàn bộ từ kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật thì khi đó quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước;

+ Trường hợp sáng chế đó được tạo ra trên cơ sở do Nhà nước hỗ trợ góp vốn thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn sẽ thuộc về Nhà nước;

+ Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở có sự hợp tác, nghiên cứu giữa đơn vị là tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế sẽ được tính tương ứng với tỷ lệ đóng góp của cơ quan, tổ chức nhà nước trong việc hợp tác đó.

Thời hạn bảo hộ sáng chế bao lâu?

Theo điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 quy định hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó quy định hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với sáng chế cụ thể như sau:

– Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

– Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Theo như những gì bạn cung cấp, bạn nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế vào năm 2014, đến năm 2015 thì bạn được cấp văn bằng bảo hộ và đến nay đã được 05 năm. Từ đó có thể thấy những điểm sau:

Ví dụ: Năm 2021: Bạn nộp đơn đăng ký sáng chế.

Năm 2022: Bạn được cấp Bằng độc quyền sáng chế

Vậy, Bằng độc quyền sáng chế của bạn có hiệu lực hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn (có hiệu lực đến năm 2041 vì tính từ ngày nộp đơn là năm 2021).

Tại sao thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm?

Thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm được thiết lập để cung cấp sự bảo vệ cho những người sở hữu sáng chế trong một khoảng thời gian đủ dài để họ có thể khai thác và thương mại hóa sáng chế của mình mà không sợ bị đánh cắp hoặc sao chép. Sau khi thời hạn bảo hộ kết thúc, sáng chế sẽ trở thành tài sản công cộng, và bất kỳ ai đều có thể sử dụng, sao chép, phân phối hoặc sản xuất sáng chế đó mà không cần phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho chủ sở hữu ban đầu.

Thời hạn 20 năm được xem là một thời gian đủ dài để người sở hữu sáng chế có thể trở thành người tiên phong trong lĩnh vực đó, thu hút sự quan tâm và đầu tư của các nhà sản xuất và nhà đầu tư, và xây dựng một cơ sở khách hàng vững chắc cho sản phẩm hoặc công nghệ của họ. Đồng thời, thời gian này cũng đủ ngắn để đảm bảo rằng sáng chế không bị lạm dụng và gây ra sự cản trở cho sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Luật Hoàng Phi như thế nào?

Dịch vụ đăng ký sáng chế là quá trình giúp người đăng ký sáng chế đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với một sản phẩm hoặc công nghệ mới được phát minh.

Quá trình này bao gồm việc thu thập, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký sáng chế đến cơ quan chức năng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại quốc gia đó.

Luật Hoàng Phi là công ty cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế cho khách hàng trong và ngoài nước, dịch vụ đăng ký sáng chế của Luật Hoàng Phi phổ biến bao gồm:

– Tư vấn đăng ký sáng chế: Cung cấp các thông tin và tư vấn về quy trình đăng ký sáng chế, đánh giá khả năng đăng ký và khả năng bảo vệ sáng chế.

– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Điều tra và thu thập thông tin về sáng chế, đánh giá và soạn thảo các yếu tố quan trọng trong hồ sơ đăng ký.

– Nộp hồ sơ đăng ký: Điều hành việc nộp hồ sơ đăng ký và theo dõi quá trình xử lý của cơ quan chức năng.

– Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả việc giám sát và giải quyết các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quá trình đăng ký sáng chế có thể khá phức tạp và yêu cầu sự chuyên nghiệp và kỹ năng phân tích, do đó nhiều người và doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của họ được bảo vệ.

 

5/5 - (4 bình chọn)