Tài sản là gì? Quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản và quyền tài sản

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 97 Lượt xem
Đánh giá post

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Vậy hiểu cụ thể tài sản là gì? Quyền tài sản được pháp luật quy định thế nào?

Tài sản là gì?

Với tư cách là khách thể quyền sở hữu – đã được Điều 105 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) xác lập như sau : Tài sản là vật, tiền, sách vở có giá và quyền tài sản. Tài sản gồm có bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản hoàn toàn có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai .

Vật

Vật là đối tượng người tiêu dùng của quốc tế vật chất theo nghĩa rộng gồm có cả động vật hoang dã, thực vật, vật với ý nghĩa vật lý ở mọi trạng thái ( rắn, lỏng, khí ) .

Với ý nghĩa là một phạm trù pháp lý, vật là một bộ phận của thế giới vật chất có thể đáp ứng được một nhu cầu nào đó (vật chất) của con người. Tuy nhiên, không phải bất cứ một bộ phận nào của thế giới vật chất đều được coi là vật. Vì vậy, có những bộ phận của thế giới vật chất ở dạng này thì được coi là vật nhưng ở dạng khác lại không được coi là vật.

Ví dụ : Không khí trong tự nhiên, nước suối, nước sông, nước biển … không được coi là vật. Nhưng nếu đóng vào bình nước, hay được làm nóng, làm lạnh … lại được coi là vật .Như vậy, ngoài yếu tố cung ứng được nhu yếu của con ngưòi, vật có thực vdi tính cách là tài sản phải nằm trong sự chiếm hữu của con người, có đăc trưng giá trị và trở thành đối tượng người tiêu dùng của giao lưu dân sự .

Do sự tăng trưởng của khoa học, công nghệ tiên tiến, khái niệm vật trong khoa học pháp lý cũng được lan rộng ra .

Ví dụ : Phần mềm trong máy tính hoặc chất thải nếu sử dụng làm nguyên vật liệu sẽ được coi là vật, nhưng thông thường không được coi là vật .Vật là tài sản không chỉ là những vật sống sót hiện hữu mà còn gồm có cả những vật ( hay tài sản ) chắc như đinh sẽ có. Điều 175 BLDS đã xác lập loại tài sản này là : hoa lợi và cống phẩm. Đây chính là sự ngày càng tăng của tài sản trong nhũng điều kiện kèm theo nhất định. Tương tự, tiền và những loại sách vở có giá cũng được xác lập là những loại tài sản có đặc thù đặc biệt quan trọng .

Xem thêm: Phân loại vật theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Phân biệt tài sản và hàng hóa

Cần phân biệt tài sản với khái niệm sản phẩm & hàng hóa trong khoa học chính trị kinh tế học ( là sản phản do con người tạo ra có giá trị và giá trị sử dụng ). Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được xác lập bằng lao động xã hội đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm & hàng hóa đó. Đất đai, tài nguyên vạn vật thiên nhiên ỉà vật ( tài sàn ) nhưng không phải sản phẩm & hàng hóa vì không gắn với lao động xã hội. Vì vậy, khái niệm tài sản có khoanh vùng phạm vi ngoại diện rộng hơn khái niệm sản phẩm & hàng hóa .

Quyền tài sản

Ngoài vật, tiền — tài sản còn được xác đinh là quyền tài sản theo pháp luật tại Điều 115 BLDS : “ Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, gồm có quyền tài sản so với đối tượng người dùng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và những quyền tài sản khác. ” .Quyền tài sản hiểu theo nghĩa rộng là quyền của cá thể, tổ chức triển khai được pháp lý được cho phép triển khai hành vi xử sự so với tài sản của mình và nhu yếu nguời khác phải triển khai một nghĩa vụ và trách nhiệm đem lại lại ích vật chất cho mình. Xét theo ý nghĩa này thì quyền sở hữu cũng là quyền tài sản ( vật quyền ). Quyền nhu yếu người khác triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản ( trái quyền ) cũng là quyền tài sản .. Trên cơ sở quan niệm như vậy, Luật La mã phân loại quyền tài sản ( quyền dân sự ) thành vật quyền và trái quyền mà không phân thành quyền tài sản và quyền chiếm hữu. Vì suy cho cùng quyền sở hữu tài sản cũng ỉà quyền tài sản .

Điều 115 BLDS lao lý quyền tài sản là quyền trị giá bằng tiền. Theo pháp luật này, Nhà lập pháp muốn nói tới quyền đối nhân, tức là quyền của một chủ thể so với một chủ thể khác và quyền này trị giá bằng tiền .

Vậy, theo lao lý tài Điều 115, thì quyền tài sản là quyền nhu yếu người khác thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm có giá trị bằng một khoản tiền nhất định như trả nợ, bồi thường thiệt hại hoặc nhu yếu người khác chuyển giao giá trị của một vật. Ví dụ quyền nhu yếu thanh toán giao dịch giá trị tài sản chung .

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lỷ của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phạm vi tài sản với tính cách là khách thể của quyên sở hữu -là không hạn chế. Chúng bao gồm toàn bộ các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Nghĩa là quyền sở hữu có thể được xác lập với bất kỳ một loại tài sản nào, miễn là pháp luật không cấm lưu thông dân sự.

Trên đây là nội dung Tài sản là gì? theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm : Quyền sử dụng tài sản theo lao lý của Bộ luật dân sự năm ngoáiQuyền chiếm hữu tài sản được pháp luật như thế nào ?

Đánh giá post