Tai nạn lao động chết người

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 07/03/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 387 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chế độ tai nạn người như thế nào?

Theo khoản 1, điều 142, Bộ luật lao động 2012: “ Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”.

Tai nạn lao động gồm có: tai nạn lao động chết người lao động, tai nạn lào động làm người lao động bị thương nặng, tai nạn lao động làm người lao động bị thương nhẹ.

Tai nạn lao động chết người được định nghĩa theo điều 9, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP như sau: Tai nạn lao động làm chết người lao động (sau đây gọi tắt là tai nạn lao động chết người) là tai nạn lao động mà người lao động bị chết thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chết tại nơi xảy ra tai nạn;

+ Chết trên đường đi cấp cứu hoặc trong thời gian cấp cứu;

+ Chết trong thời gian Điều trị hoặc chết do tái phát của vết thương do tai nạn lao động gây ra theo kết luận tại biên bản giám định pháp y;

+ Người lao động được tuyên bố chết theo kết luận của Tòa án đối với trường hợp mất tích.

Chế độ tử tuất tai nạn chết người?

Chế độ tử tuất tai nạn chết người là chế độ người lao động, thân nhân người lao động được hưởng khi xảy ra tai nạn lao động dẫn đến chết người trong việc thực hiện mai táng đối với người lao động đã qua đời.

Chế độ tử tuất này được đặt ra đối với phía bảo hiểm xã hội và người sử dụng lao động.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi tai nạn chết người

Về phía người lao động, trách nhiệm khi xảy ra tai nạn lao động chết người, người sử dụng lao động phải chịu một phần trách nhiệm trong tình huống này. Cụ thể với mức bồi thường.

Bồi thường cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của người lao động này gây ra với mức ít nhất 30 tháng tiền lương.

Trợ cấp cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động mà do lỗi của chính người lao động gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng tiền lương (40% của 30 tháng tiền lương).

Chế độ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn chết người

Thứ nhất: Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Trợ cấp mai táng: mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng với người lao động là công dân Việt Nam đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

– Trợ cấp tuất hàng tháng: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Cụ thể theo pháp luật quy định

Trợ cấp tuất một lần: tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai: Chế độ tử tuất với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ trợ cấp mai táng được quy định theo điều 80, Luật bảo hiểm xã hội 2014: mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

Chế độ trợ cấp tuất với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thông tin thêm về vấn đề tai nạn lao động chết người xin liên hệ hotline 1900 6560.

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép lao động

5/5 - (5 bình chọn)