Số chính phương là gì? Ví dụ về số chính phương và cách dùng

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 06/05/2022 |
 • Giáo dục |
 • 223 Lượt xem
5/5 - (2 bình chọn)
Các bạn đang muốn khám phá về số chính phương trong toán học ? Vậy mời những bạn cùng tìm hiểu thêm bài viết số chính phương là gì ? Ví dụ về số chính phương và cách dùng để khám phá rõ hơn về số chính phương nhé .

Số chính phương là gì? Ví dụ về số chính phương và cách dùng

Dưới đây bài viết san sẻ đến những bạn khái niệm số chính phương, những dạng số chính phương, đặc thù của số chính phương và ví dụ đơn cử về số chính phương, mời những bạn cùng theo dõi .

Số chính phương là gì?

Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc 2 là một số tự nhiên, nói theo cách khác thì  số chính phương là bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số tự nhiên.

➣ Với số nguyên gồm có những số nguyên dương ( 1, 2, 3, … ), những số nguyên âm ( – 1, – 2, – 3, … ) và số 0 .
Ví dụ : 9 ( \ ( { 3 ^ 2 } \ ) ), 16 ( \ ( { 4 ^ 2 } \ ) ), 36 ( \ ( { 6 ^ 2 } \ ) ) là số chính phương .

Số chính phương còn được gọi là số hình vuông vì số chính phương là bình phương của một số tự nhiên mà diện tích hình vuông là hai cạnh nhân nhau (bình phương của 1 cạnh).

Số chính phương là gì?

 • Số chính phương chẵn: một số chính phương được gọi là số chính phương chẵn nếu như nó là bình phương của một số chẵn.

Ví dụ : 4, 16, 36 … là số chính phương chẵn .

 • Số chính phương lẻ: một số chính phương được gọi là số chính phương lẻ nếu như nó là bình phương của một số lẻ.

Ví dụ : 9, 49, 81 … là số chính phương lẻ .

Các dạng số chính phương

Số chính phương chỉ hoàn toàn có thể có một trong 4 dạng :

4n

4n + 1

3n

3n + 1

Số chính phương không có dạng 4n+2               4n+3               3n+2

Đặc điểm của số chính phương

 • Số chính phương chỉ có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9, mà không bao giờ tận cùng là 2, 3, 7, 8,…
 • Số chính phương chia cho 3 không bao giờ có số dư là 2; chia cho 4 không bao giờ dư 2 hoặc 3; số chính phương lẻ khi chia 8 luôn dư 1.

Ví dụ : 81 : 8 = 10 dư 1 .

 • Công thức để tính hiệu của hai số chính phương: \({a^2}\) – \({b^2}\) = (a+b)(a-b).

Ví dụ : \ ( { 6 ^ 2 } \ ) – \ ( { 3 ^ 2 } \ ) = ( 6 + 3 ) ( 6-3 ) = 9.3 = 27 .

 • Số ước nguyên dương của số chính phương là một số lẻ.
 • Số chính phương chia hết cho số nguyên tố p thì chia hết cho p2.

Ví dụ : số chính phương 36 ( \ ( { 6 ^ 2 } \ ) ) chia hết cho 2 => 36 chia hết cho 4 ( \ ( { 2 ^ 2 } \ ) )
Số chính phương 144 ( \ ( { 12 ^ 2 } \ ) ) chia hết cho 3 ( 144 : 3 = 48 ) => 144 chia hết cho 9 ( 144 : 9 = 16 )

 • Tất cả các số chính phương có thể viết thành dãy tổng của các số lẻ tăng dần từ 1 = 1, 4 = 1 + 3, 9 = 1 + 3 + 5, 16 = 1 + 3 + 5 + 7, 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9, …v.v

Ví dụ số chính phương

Một số ví dụ về số chính phương :

Ví dụ số chính phương

Các số 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 đều là số chính phương .
Vì :
4 là số chính phương vì 4 = \ ( { 2 ^ 2 } \ )

25 là số chính phương vì 25 = \({5^2}\)

225 là số chính phương vì 225 = \ ( { 15 ^ 2 } \ )
576 là số chính phương vì 576 = \ ( { 24 ^ 2 } \ )
Trên đây bài viết san sẻ đến những bạn số chính phương là gì ? Ví dụ về số chính phương. Hi vọng qua bài viết này những bạn sẽ hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về số chính phương để xử lý những bài toán tương quan đến số chính phương một cách tốt nhất nhé. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

5/5 - (2 bình chọn)