Vì sao 1 không phải là số nguyên tố? | Trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 06/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 175 Lượt xem
Đánh giá post

Vì sao 1 không phải là số nguyên tố ?

Toàn bộ số tự nhiên được chia làm ba loại : Loại 1 là những số nguyên tố ( như 2,3,5,7,11,13, … ), Loại 2 là những hợp số ( 4,6,8,9,10, … ). Số “ 1 ” không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số nên nó là một loại riêng thứ 3. Số nguyên tố là những số chỉ chia hết cho 1 và chính nó, còn hợp số hoàn toàn có thể chia hết cho những số khác. Ví dụ, hợp số 6, ngoài chia hết cho 1 và 6 ra, nó còn chia hết cho 2 và 3. Đây là nguyên do chính để chia ra thành loại hợp số và số nguyên tố. Nhưng số 1 cũng chia hết cho 1 và chính nó, vì sao không gọi là số nguyên tố ? Nếu 1 là số nguyên tố thì chỉ cần chia số tự nhiên thành 2 loại có tốt hơn không ? Để vấn đáp yếu tố này, thứ nhất ta phải đặt yếu tố vì sao phải bàn đến số nguyên tố. Ví dụ số 3003 hoàn toàn có thể chia hết cho số nguyên tố nào ? Cũng có nghĩa là số nào là thừa số của 3003 ? Đương nhiên ta hoàn toàn có thể xét toàn bộ những số từ 1 đến 3003, nhưng như vậy thì rất tốn công .

Chúng ta biết rằng, hợp số có thể là tích của nhiều số nguyên tố, tức là nhân nhiều số nguyên tố với nhau, nói cách khác, chính là phân tích thành thừa số nguyên tố.Đương nhiên, mỗi hợp số đều có thể phân tích thành thừa số nguyên tố và chỉ có một kết quả mà thôi (tất nhiên không kể đến thứ tự các thừa số).
Ví dụ : số 3003 có thể phân tích thành 3.7.11.13

Bây giờ ta quay trở lại yếu tố vì sao 1 không phải là số nguyên tố. Nếu 1 được coi là số nguyên tố thì khi nghiên cứu và phân tích một hợp số thành thừa số nguyên tố, đáp án sẽ không phải là duy nhất nữa !
Ví dụ : Phân tích số 3003 thành thừa số nguyên tố sẽ xảy ra những trường hợp sau :

3003 = 3.7.11.13
3003 = 1.3.7.11.13
3003 = 1.1.3.7.11.13

… … … …

Như vậy, khi phân tích có thể tuỳ ý thêm các thừa số 1 vào như vậy quả thực là không cần thiết chút nào, và kết quả phân tích lại không duy nhất, chỉ tăng thêm những phiền phức không cần thiết. Vì vậy 1 không được coi là số nguyên tố.

ps : Khái niệm số nguyên tố là rất cơ bản nhưng nhiều người từ giáo viên đến học viên vẫn hay nhầm : “ số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó ” mà quên rằng : “ số nguyên tố phải lớn hơn 1 ” .
Nguồn : http://diendantoanhoc.net/

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

Đánh giá post