Sau trạng từ là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 18/02/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 246 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trạng từ là một trong những từ loại tiếng Anh mà học sinh đã quá quen thuộc, đặc biệt là trong giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên cấu tạo của một câu không nhất thiết cần có trạng từ. Chắc hẳn vị trí của các loại từ trong câu là vấn đề nhiều bạn đọc quan tâm, cụ thể sau trạng từ là gì là câu hỏi nhiều độc giả tìm kiếm.

Trạng từ là gì?

Hiện nay có thể thấy trạng từ được sử dụng cho các câu tiếng việt và tiếng Anh. Đối với tiếng việt có thể hiểu trạng từ hay còn được gọi là phó từ là từ dùng để bổ nghĩa cho các động từ, tính từ hay các trạng từ khác.Trạng từ có nhiệm vụ bổ nghĩa cho câu. Sau trạng từ sẽ có các loại từ khác nhau tùy theo ngữ cảnh.

Ví dụ: Mẹ thường xuyên nấu ăn sáng cho tôi -> Trạng từ thường xuyên chỉ tần suất cho việc mẹ là người nấu ăn sáng cho tôi.

Còn khái niệm trạng từ trong tiếng Anh (adverb) còn được gọi là phó từ là loại từ được sử dụng trong câu với chức năng bổ sung thêm thông tin cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Vị trí của trạng từ trong câu thường có thể đứng sau hay cuối câu tùy trường hợp câu nói.

Ví dụ: It is very cold today. (Tạm dịch: Hôm nay trời rất lạnh)

Có thể thấy trong câu trên trạng từ ‘very’ là trạng từ chỉ mức độ, có ý nghĩa là “rất”. Nó bổ nghĩa cho tính từ ‘cold’ – “lạnh”, thêm thông tin về mức độ “lạnh” cho câu.

 

Chức năng của trạng từ

Thông thường có thể thấy một số chức năng của trạng từ trong tiếng Anh như sau:

Bổ nghĩa cho động từ

Ví dụ: She sings beautifully. (Tạm dịch: Cô ấy hát hay).

Có thể thấy trong câu trên thì trạng từ beautifully là trạng từ bổ nghĩa cho động từ sings trong câu nhằm diễn tả cô ấy hát như thế nào.

Bổ nghĩa cho tính từ

Ví dụ: It was an extremely bad match. (Tạm dịch: Đó là một trận đấu cực kỳ tệ).

Trạng từ extremely trong câu bổ nghĩa cho tính từ bad.

Bổ nghĩa cho trạng từ khác

Ví dụ: She did the work completely well. ( Dịch: Cô ấy làm công việc hoàn toàn tốt).

Trạng từ completely bổ nghĩa cho trạng từ well và trạng từ well bổ nghĩa cho động từ did.

Ngoài ra, trạng từ còn có các chức năng bổ nghĩa cho cả câu hoặc bổ nghĩa cho các từ loại khác: cụm danh từ, cụm giới từ, đại từ, và từ hạn định.

Thông thường trạng từ có nhiều chức năng khác nhau tuy nhiên không phải bất kỳ trạng từ nào cũng có thể thực hiện đầy đủ tất cả các chức năng ở trên. Mỗi trạng từ chỉ có thể thực hiện một số chức năng nhất định.

Vị trí của trạng từ trong câu

Tùy ngữ cảnh mà vị trí của trạng từ khác nhau. Trước trạng từ hay sau trạng từ là gì cùng tùy ngữ cảnh sẽ có cách dùng phù hợp.

Đối với trường hợp bổ nghĩa cho động từ, trạng từ có thể đứng ở các vị trí như sau động từ (nếu động từ có tân ngữ thì đứng sau tân ngữ); Trước động từ (nếu động từ có trợ động từ thì đứng giữa động từ và trợ động từ); Trước chủ ngữ.

Ví dụ:

I will go to work today. (Tôi sẽ đi làm hôm nay.) -> Trạng từ today đứng sau động từ work.

She usually goes to school by bus. (Cô ấy thường đến trường bằng xe buýt). -> Trạng từ usually đứng trước động từ goes.

Sometimes, she wears the boots. (Đôi khi, cô ấy đi ủng). -> Trạng từ Sometimes đứng trước chủ ngữ.

Trường hợp trạng từ bổ nghĩa cho các từ loại còn lại thường đứng ngay trước từ mà nó bổ nghĩa (Chỉ trừ một số ít trường hợp ngoại lệ). Khi trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, trạng từ, cụm danh từ, cụm giới từ, đại từ, hay từ hạn định, thì trạng từ thường đứng trước từ mà nó bổ nghĩa.

Sau trạng từ là gì?

Khi tìm hiểu về trạng từ cũng như vị trí của trạng từ có thể thấy câu trả lời cho câu hỏi sau trạng từ là các động từ thường (đặc biệt là các động từ chỉ tần suất often, always, usually, seldom….) và trước các từ nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

I nearly fell down from the tree. (Tôi suýt ngã xuống khỏi cây.) -> sau trạng từ nearly là động từ thường.

She drives really fast. ( Cô ấy lái xe rất nhanh) -> sau trạng từ really là từ nó bổ nghĩa cho tính từ fast.

Qua nội dung bài viết hi vọng giúp độc giả nắm được câu trả lời cho câu hỏi Sau trạng từ là gì. Bên cạnh đó, để giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về một số nội dung liên quan đến trạng từ thường chúng tôi cũng đã trình bày một số nội dung liên quan. Chúng tôi mong rằng những nội dung trên sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc.

5/5 - (6 bình chọn)