Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 8412 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Lao động là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của con người. Lao động tạo ra sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu sống của chúng ta. Vậy Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là?

Câu hỏi:

Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là?

A. Tính chất của hàng hóa

B. Giá trị của hàng hóa

C. Khái niệm hàng hóa

D. Thuộc tính của hàng hóa

Đáp án

Đáp án đúng là đáp án C. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là Khái niệm hàng hóa

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Sự ra đời của hàng hóa gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Con người cần phải đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống như ăn uống, sinh hoạt mới có thể tồn tại mà mỗi cá nhân không thể tự sản xuất tất cả mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của mình và họ bắt đầu trao đổi với nhau để đảm bảo sự sinh tồn.

Theo kinh tế chính trị Mác cho rằng: “Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau”. Như vậy hàng hóa xuất phát từ quá trình lao động và tạo ra những sản phẩm thực tế cho con người. Con người sử dụng hàng hóa vào mục đích trực tiếp để trao đổi với nhau.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là tính chất của hàng hóa là đáp án chưa chính xác bởi vì thứ nhất đây là là khái niệm hàng hóa, thứ hai tính chất của hàng hóa có hai tính chất là giá trị và giá trị sử dụng. Gía trị là nội dung, là cơ sở của giá trị sử dụng; còn giá trị sử dụng là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài.

+ Phương án B: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là Giá trị của hàng hóa là đáp án chưa chính xác bởi vì giá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá.

+ Phương án D: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là Thuộc tính của hàng hóa là đáp án chưa chính xác bởi thuộc tính của hàng hóa bao gồm hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là khái niệm hàng hóa.

5/5 - (8 bình chọn)