Samuel học piano cổ điển từ năm 7 tuổi và tự học chơi guitar cách đây 10 năm.

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 13/06/2018 |
  • |
  • 99 Lượt xem

Samuel An

Samuel An

Đánh giá attachment