Seo Hyun, Tiffany, Soo Young và Jessica đều không còn ở dưới trướng SM.

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 14/06/2018 |
  • |
  • 113 Lượt xem

Tiffany

Tiffany

Đánh giá attachment