Quyền Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Như Thế Nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 1233 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Quyền tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia BHXH; tạo điều kiện thuận lợi để mọi NLĐ tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH

Quyền được tham gia và thụ hưởng BHXH là quyền của mọi NLĐ trong xã hội được Nhà nước ghi nhận trong Hiến pháp. Các chính sách BHXH phải được thực hiện cho mọi trường hợp giảm hoặc mất khả năng lao động, không có bất kỳ một sự phân biệt nào. Trong Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng có nêu mục tiêu

hoạt động của sự nghiệp BHXH nước ta là nhằm tạo ra sự an toàn trong cuộc sống cho mọi thành viên của cộng đồng bao gồm BHXH cho mọi NLĐ thuộc các thành phần kinh tế. Chính vì vậy, Luật BHXH sửa đổi, bổ sung phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia BHXH; tạo điều kiện thuận lợi để mọi NLĐ tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH.

>>> Tham khảo: Bảo hiểm xã hội là gì? Các vấn đề liên quan bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc chế độ bảo hiểm xã hội là gì?

Các chế độ BHXH xây dựng theo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH, tùy theo tính chất của từng chế độ, góp phần thực hiện ASXH; bảo đảm mối tương quan hợp lý giữa các đối tượng tham gia BHXH ở các thời kỳ khác nhau, | BHXH là một trong những hình thức phân phối tổng sản phẩm quốc dân nên việc thực hiện BHXH phải dựa trên cơ sở sự kết hợp hài hòa giữa cống hiến và hưởng thụ. Nghĩa là phải bảo đảm hợp lý giữa đóng góp của NLĐ cho xã hội thể hiện thông qua mức đóng, thời gian đóng góp cho quỹ BHXH… để từ đó quy định mức trợ cấp và độ dài thời gian hưởng trợ cấp.

Tuy nhiên, khi xem xét nguyên tắc này cần đặt chúng trong mối quan hệ phù hợp với các nguyên tắc khác của BHXH, bởi vì bên cạnh nội dung kinh tế, BHXH còn chứa đựng nội dung xã hội và một trong những biểu hiện của nó là nguyên tắc “chia sẻ rủi ro”, “lấy số đông bù số ít”. Do đó, NLĐ đóng góp vào quỹ BHXH không có nghĩa chắc chắn sẽ hưởng mọi chế độ BHXH nhưng sự đóng góp của họ sẽ có ý nghĩa rất lớn cho những đối tượng gặp phải những rủi ro nghiêm trọng mà nếu không có sự chia sẻ, tương trợ cộng đồng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Qua Mạng

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

 

5/5 - (3 bình chọn)