Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế năm 2024 mới nhất

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 571 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế là giai đoạn cụ thể ghi nhận trong quy định pháp luật. Cụ thể là về một quá trình để một cá nhân hoặc một tổ chức thực hiện việc đăng ký về một giải pháp kỹ thuật thể hiện qua một sản phẩm, quy trình được áp dụng trên thực tế để giải quyết một vấn đề nào đó. Thẩm quyền để tiếp nhận hồ sơ và đồng thời giải quyết là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Dưới đây, tổng đài TBT Việt Nam sẽ cùng quý vị tìm hiểu tìm ra lời giải đáp trên một cách đơn giản, dễ hiểu và theo quy định mới nhất hiện nay.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Trước khi đi vào nội dung cụ thể của quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế, để tránh trường hợp khách hàng hồ sơ không đầy đủ, thì TBT Việt Nam xin lưu ý thành phần hồ sơ cần thiết để đăng ký sáng chế bao gồm:

– Nếu sáng chế này của cá nhân (hoặc không thuộc sở hữu chung):

+ 2 bản tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế theo mẫu quy định mẫu số 01-SC theo phụ lục A của thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc lấy mẫu tờ khai tại văn bản ban hành từ Cục sở hữu trí tuệ.

+ Giấy ủy quyền để thực hiện nộp hồ sơ ( trong trường hợp người đại diện theo pháp luật  thay mặt đi nộp hồ sơ)

+ Bản ghi nhận về các thông tin mô tả cụ thể về sản phẩm hoặc quy trình công nghệ bao gồm: tên, ví dụ, tóm tắt nội dung và phần yêu cầu bảo hộ là gì?)

+ Bản vẽ chi tiết minh họa mô phỏng về hình dáng và kích thước rõ ràng sáng chế (nếu có)

+ Các bản sao tài liệu để xin hưởng quyền là được ưu tiên (Có xác nhận tại cơ quan trực tiếp nộp giấy xin hưởng quyền ưu tiên).

+ Giấy tờ bản sao của các giấy tờ chứng minh về nộp phí, lệ phí

– Nếu sáng chế là thuộc sở hữu chung thì trong danh sách chủ sở hữu người đầu tiên đứng đầu sẽ được cấp bằng sáng chế. Theo đó, những người còn lại có thể yêu cầu được cấp phó văn bản về bằng bảo hộ sáng chế, nhưng chủ thể phải cần bổ sung thêm các loại giấy tờ cụ thể dưới đây (nếu trong tờ khai đăng ký chưa có nội dung cáo phó):

+ Bản tờ khai yêu cầu được cấp phó văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp

+ Giấy ủy quyền để người ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ (trong trường hợp người khác thực hiện nộp hộ hồ sơ)

+ Bản sao về các giấy tờ liên quan chứng minh đã nộp phí, lệ phí

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế sẽ được thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế

– Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

– Bước 3: Công bố đơn đăng ký sáng chế

– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Đối với quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế cụ thể, mời các bạn có thể tham khảo trong nội dung dưới đây.

Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế

Bước đầu tiên để đăng ký sáng chế thì chủ thể phải nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ cụ thể như nội dung bên trên, quý vị có thể nộp hồ sơ theo một trong 3 cách tới Cục sở hữu trí tuệ:

– Trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ tùy thuộc vào vị trí thuận tiện của khách hàng là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

– Ngoài ra, khách hàng có thể nộp đơn qua hình thức gián tiếp thông qua việc đăng nhập trên hê thống tiếp nhận đơn trực tuyến online.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

– Theo căn cứ từ điều 119 luật sở hữu trí tuệ thì sau khi Cục sở hữu trí tuệ thì cơ quan sẽ tiến hành thẩm định về hình thức, theo đó thời gian cụ thể thẩm định là trong vòng là 1 tháng tính từ ngày chủ thể nộp đơn yêu cầu đăng ký sáng chế.

– Cơ quan có sau khi nhận được hồ sơ đăng ký sáng chế thì sau đó tiến hành thẩm định hình thức của đơn đăng ký thì thẩm định các nội dung như sau:

+ Kiểm tra tính hợp lệ và tính đầy đủ về đơn

+ Kiểm tra các giấy tờ yêu cầu cần thiết kèm theo đơn, trách nhiệm chủ đơn về tài liệu thông tin chính xác,…

– Sau khi kiểm tra về hình thức của đơn đăng ký thì bên cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra thông báo là:

+ Chấp thuận việc đăng ký sáng chế từ cá nhân, chủ thể yêu cầu cấp bằng sáng chế

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ theo quy định thì sẽ có thông báo về việc từ chối nhận đơn.

– Sau khi thẩm định xong hình thức đơn sẽ phát sinh ra hai trường hợp:

+ Nếu đơn có sai sót, phía bên đăng ký sáng chế sẽ nhận được thông báo về kết quả để bổ sung, sửa đổi thông tin giấy tờ và tài liệu

+ Nếu đơn được xử lý xác nhận đơn hợp lệ thì sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Công bố đơn đăng ký sáng chế

Công bố đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam là bước tiếp theo sau khi đơn được thẩm định hình thức và được xác định rằng đơn hợp lệ. Thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế sẽ tính từ ngày chủ thể nộp đơn hoặc tính ngày ưu tiên (nếu thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu tiên) thì thời gian công bố là tính từ tháng thứ mười chín.

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Sau khi được công bố đơn xong nếu không có yêu cầu thẩm định nội dung thì đơn sẽ bị coi như là rút bỏ. Nếu có yêu cầu thì sẽ được thẩm định nội dung và khi được thẩm định nội dung sẽ xảy ra 2 trường hợp:

+ Sáng chế không đáp ứng đủ điều kiện để bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo về kết quả thẩm định nội dung để chủ thể kịp thời sửa chữa, bổ sung.

+ Nếu sáng chế được đáp ứng đủ điều kiện để bảo hộ thì sau đó cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể nộp phí, lệ phí.

– Thời gian thẩm định nội dung sẽ là không vượt quá thời gian là mười tám tháng, tính từ ngày được công bố đơn (nếu được yêu cầu thẩm định và nộp hồ sơ yêu cầu này trước khi công bố đơn hoặc từ khi bắt đầu yêu cầu thẩm định nộp sau lúc công bố đơn).

– Ngoài ra, khi thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế thì trong vòng 42 tháng tính từ ngày chủ thể nộp đơn hoặc từ ngày được hưởng quyền ưu tiên, thì người nộp đơn hoặc ai đó yêu cầu thì sẽ được thẩm định nội dung (nhưng phải đảm bảo đã nộp phí để thẩm định nội dung đơn) ( tại điều 113 luật sở hữu trí tuệ 2005)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Sau khi thẩm định về nội dung đơn thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ trả kết quả xảy ra một trong hai trường hợp như sau là:

– Nếu đơn đăng ký không đảm bảo đủ điều kiện để bảo hộ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ

– Được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế đáp ứng đủ điều kiện thỏa mãn đồng thời hoàn thành nghĩa vụ về nộp phí và lệ phí. Cuối cùng, sau khi cấp văn bằng bảo hộ thì sẽ được công bố văn bằng bảo hộ

Khi có nhu cầu đăng ký sáng chế, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (5 bình chọn)