Quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 08/05/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 491 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong những năm gần đây việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp luôn được các doanh nghiệp quan tâm.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu sẽ được bảo hộ một cách tốt nhất đối với kiểu dáng công nghiệp mà mình đã đăng ký. Trong nội dung bài viết này TBT Việt Nam sẽ giới thiệu về quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trước khi tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệ theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2007 Thông tư của Bộ khoa học và công nghệ theo mẫu số 03-KDCN;

– Một bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiể dáng công nghiệp này gồm có các nội dung như tên của kiểu dáng công nghiệp; lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp; kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất; có thông tin về ảnh chụp hoặc về bản vẽ; có phần mô tả chi tiết về kiểu dáng công nghiệp và yêu cầu bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp;

– 04 Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

– Chứng từ nộp lệ phí, nộp phí theo quy định.

Đây là những tài liệu bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ, nếu thiếu các tài liệu này thì hồ sơ bị từ chối tiếp nhận.

Ngoài ra trong một số trường hợp sẽ yêu cầu các loại tài liệu khác như giấy ủy quyền trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua việc ủy quyền; giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn nếu có.

Thẩm định hình thức đơn kiểu dáng công nghiệp

Sau khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn thì sẽ trải qua quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thẩm định về hình thức đơn.

Mục đích của quá trình thẩm định hình thức đơn là để kiểm tra về việc tuân thủ các quy định về hình thức của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Sau đó sẽ đưa ra kết luận là đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Nếu đơn hợp lệ theo quy định thì sẽ được xem xét tiếp. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được cho là hợp lệ khi đáp ứng các quy định về tài liệu như trên. Thời hạn để thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn.

Công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khi đơn đã được chấp nhận là hợp lệ sẽ được Cục sở hữu trí tuệ công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp và người nộp đơn phải thực hiện nộp lệ phí công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định.

Thời hạn công b%�1 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ.

Thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bước tiếp theo của quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thẩm định nội dung của đơn đăng ký.

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là để đánh giá khả năng được bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp theo các điều kiện bảo hộ và xác định được phạm vi bảo hộ tương ứng.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định nội dung như sau:

– Đánh giá sự phù hợp của kiểu dáng công nghiệp với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp;

– Đánh giá kiểu dáng công nghiệp theo từng điều kiện được bảo hộ;

–  Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn. Nếu trong quá trình tiến hành thẩm định nội dung người nộp đơn chủ động hoặc là theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa, bổ sung tài liệu hoặc thực hiện giải trình thì thời gian thẩm định nội dung có thể kéo dài thêm tương ứng với thời gian dành cho người nộp đơn thực hiện những công việc này.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sau khi đã trải qua các quá trình về thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, công bố đơn hợp lệ trên công báo, thẩm định nội dung và đơn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho người nộp đơn.

Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn. Khi văn bằng bảo hộ hết hạn thì chủ sở hữu vẫn có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn là 05 năm.

Trong thời gian 06 tháng trước ngày giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp hết hạn thì chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn ở Cục sở hữu trí tuệ.

 Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ có thể nộp muộn hơn thời gian quy định ở trên tuy nhiên không được quá 06 tháng từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp sẽ phải nộp lệ phí gia hạn cộng thêm 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp theo mẫu;

– Bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Bản sao chứng từ nộp lệ phí, nộp phí gia hạn;

– Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua ủy quyền.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và giải quyết trong thời hạn là 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Nếu đơn yêu cầu gia hạn không có thiếu sót thì Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ, công bố trên công báo.

Trong trường hợp đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp có thiếu sót thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ yêu cầu bổ sung. Trường hợp từ chối đơn yêu cầu gia hạn thì cần trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do từ chối.

Khi có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (5 bình chọn)