Quy trình xây dựng Cơ sở dữ liệu là

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 10/03/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 191 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Việc sử dụng hệ thống CSDL này sẽ khắc phục được những khuyết điểm của cách lưu trữ dươi dạng hệ thống tập tin như Giảm trùng lặp thông tin ở mức thấp nhất, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu; Đảm bảo dữ liệu được truy xuất theo nhiều cách khác nhau, từ nhiều người khác nhau và nhiều ứng dụng khác nhau…

Vậy quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu là? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi các nội dung của bài viết.

Câu hỏi: Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu là?

A. Khảo sát → Kiểm thử → Thiết kế

B. Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử

C. Thiết kế → Kiểm thử → Khảo sát

D. Thiết kế → Khảo sát → Kiểm thử

Đáp án đúng B.

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu là Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử, bởi Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính, Khi áp dụng hình thức lưu trữ này, nó sẽ giúp khắc phục được những điểm yếu của việc lưu file thông thường trên máy tính.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu phức tạp hơn, chúng thường được phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế và mô hình hóa chính thức.

Khi áp dụng hình thức lưu trữ này, nó sẽ giúp khắc phục được những điểm yếu của việc lưu file thông thường trên máy tính. Các thông tin lưu trữ sẽ đảm bảo được nhất quán, hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin.

Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Bước 1: Khảo sát

Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lý

Xác định và phân tích mối liên hệ các dữ liệu cần lưu trữ

Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra

Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng

Bước 2: Thiết kế

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Lựa chọn hệ quản trị để triển khai

Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng

Bước 3: Kiểm thử

Nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

Tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng

5/5 - (5 bình chọn)