Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2023

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 30/12/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 621 Lượt xem
Đánh giá post

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quý vị cần thực hiện theo đúng quy trình luật định. Vậy Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Mời Quý vị theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có cho mình câu trả lời:

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trước khi đi vào quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi lưu ý một số nội dung quan trọng trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tờ có tính pháp lý bởi cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để xác nhận về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.

Cơ quan có thẩm quyền trách nhiệm  cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi họ đáp ứng đủ các điều kiện. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thi người sử dụng đất phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm có:

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT – BTNMT;

– Tùy vào từng trường hợp khác nhau, người sử dụng đất phải nộp thêm giâý xác nhận của ủy ban nhân dân xã nơi có đất

– Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản nếu có yêu cầu đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 và Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ – CP.

– Văn bản giao đất của cơ quan có thẩm quyền và sơ đồ, trích lục địa chính khu đất, thuở đất được giao (Trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để quản lý).

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất sẽ nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký đất đai.

Tuy nhiên phòng đăng ký đất đai không có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thẩm quyền này thuộc về Sở tài nguyên và môi trường, Phòng tài nguyên và môi trường nơi có dất và phân theo cấp quản lý.

Sau khi Sở tài nguyên và môi trường, Phòng tài nguyên và môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phòng đăng ký đất đai sẽ trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Đối với những nơi chưa có Phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Nếu trường hợp người sửu dung đất là cá nhân thì người sử dụn đất có thể nộp Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã nơi có đất.

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng đăng ký đất đai/Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất

Bước 3. Nếu người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất sẽ tiên hành kiểm tra đối chiếu hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm tra và chuyển hồ sơ lên Phòng đăng ký đất đai.

Bước 4. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra, xác minh hồ sơ, lập từ trình và dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện công nhận quyền sử dụng đất.

Bước 5. Gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện sẽ ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng.

Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi số liệu địa chính cho cục thuế va gửi thông báo ch người sử dụng đất

Bước 6. Người sử dụng đất tiến hành nộp đầy đủ phí theo thông báo của Chi cục thuế.

Bước 7.  Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, Văn phòng đăng ký đất đai.

Đánh giá post