Quy phạm pháp luật là gì? Đặc điểm, cấu thành và phân loại?

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 21/04/2022 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 121 Lượt xem
Đánh giá post

Quy phạm pháp luật ( Legal ) là gì ? Đặc điểm của quy phạm pháp luật ? Cấu thành quy phạm pháp luật ? Phân loại quy phạm pháp luật ?

Để hoàn toàn có thể thực thi tốt tính năng của mình, Nhà nước đã phát hành nhiều văn bản tiềm ẩn nhiều quy phạm pháp luật để thuận tiện cho quy trình quản trị và tăng trưởng quốc gia. Chính vì thế, việc phát hành những quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng so với một quốc gia. Vậy, quy phạm pháp luật là gì ? Đặc điểm, cấu thành, phân loại quy phạm pháp luật ? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

1. Quy phạm pháp luật là gì?

Một đất nước chỉ có thể ổn định, phát triển khi  xây dựng được một hệ thống pháp luật chặt chẽ và hiện đại. Chính vì vậy, nhiều văn bản pháp luật được ban hành nhằm quy định tất cả các vấn đề, lĩnh vực phát sinh trong đời sống xã hội. Và mỗi một văn bản pháp luật sẽ được cấu thành từ nhiều quy phạm pháp luật để có thể tạo thành một thể thống nhất và hoàn chỉnh nhất.

Theo đó, quy phạm pháp luật là nội dung, là những quy tắc ứng xử, chuẩn mực mang tính pháp lý, bắt buộc mọi cá thể, tổ chức triển khai đều phải triển khai vì mục tiêu chung và được phát hành trải qua những văn bản pháp luật như văn bản Luật và văn bản dưới luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền pháp luật.

Quy phạm pháp luật được dịch sang tiếng Anh như sau: Legal

2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật:

Một, quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận.

Chúng ta thường thấy hàng năm có hàng loạt những văn bản pháp luật được phát hành với nhiều nội dung và mục tiêu khác nhau. Các văn bản Luật được phát hành để sửa đổi, bổ trợ cho những Luật hoặc Bộ luật cũ để tương thích với tình hình thực tiễn. Và việc quan điểm, trải qua và phát hành đều là trách nhiệm và công dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đơn cử Quốc Hội là cơ quan có quyền lực tối cao xem xét và trải qua toàn bộ những văn bản Luật trước khi được phát hành có hiệu lực hiện hành và vận dụng trong trong thực tiễn. Bên cạnh đó, còn có những cơ quan hành pháp, tư pháp cũng là những chủ thể có thẩm quyền phát hành. Nhà nước ta cũng lao lý rõ, những cơ quan nhà nước chỉ được phát hành văn bản pháp luật trong khoanh vùng phạm vi nghành nghề dịch vụ của mình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý so với những quy phạm pháp luật được lao lý trong đó. Ngoài ra, tất cả chúng ta cần hiểu không chỉ những bộ, ngành mới được phát hành mà người đứng đầu những cơ quan nhà nước, thủ trưởng một số ít đơn vị chức năng thường trực những cơ quan nhà nước, … cũng được phép phát hành văn bản pháp luật trong khoanh vùng phạm vi quyền hạn và nghành nghề dịch vụ quản trị của mình. Tuy nhiên, không phải toàn bộ những văn bản do nhà nước phát hành là văn bản quy phạm pháp luật.

Hai, là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc và được nhà nước đảm bảo thực hiện

Việc phát hành quy phạm pháp luật chỉ thực sự đạt hiệu suất cao khi những pháp luật này được bảo vệ triển khai trong thực tiễn. Chính vì thế, nhà nước ta bên cạnh phát hành những quy phạm pháp luật này chính là phát hành nhiều giải pháp vận dụng khác nhau, trường hợp không triển khai sẽ bị giải quyết và xử lý và cơ quan có công dụng vận dụng giải pháp đó chính là cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án … đây chính là những cơ quan thực thi pháp luật .

Xem thêm: Quy định dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài

Ba, văn bản pháp luật được thể hiện với một hình thức nhất định do pháp luật quy định.

Hình thức biểu lộ quy phạm pháp luật dưới dạng văn bản luật hoặc văn bản dưới luật và được cấu thành dựa theo hai yếu tố là tên gọi và thể thức văn bản. Đối với tên gọi thì quy phạm pháp luật được tiềm ẩn trong những văn bản luật hoặc dưới luật với nhiều tên gọi khác nhau dựa trên những nghành nghề dịch vụ khác nhau như Hiến pháp, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Nghị định, Thông tư, Quyết định … Về thể thức : Quy phạm pháp luật được trình diễn trong những văn bản theo một khuôn mẫu, cấu trúc nhất định, tạo sự link ngặt nghèo giữa ình thức với nội dung và bảo vệ sự thống nhất trong hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước.

Tư, quy phạm pháp luật chứa đựng ý chí của chủ thể, phản ánh chức năng điều chỉnh hành vi, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị

Bởi lẽ nếu xem xét kỹ một quy phạm pháp luật nào đó tất cả chúng ta sẽ thấy rằng trong một quy phạm pháp luật luôn có tiềm ẩn ý chí như cấm triển khai, được cho phép thực thi, bắt buộc thực thi, hoàn toàn có thể triển khai hoặc không … toàn bộ đều ảnh hưởng tác động đến ý chí của chủ thể.

3. Cấu thành quy phạm pháp luật:

Với mục tiêu không chỉ miêu tả quy tắc hành vi của những người tham gia quan hệ xã hội mà còn chỉ ra thực trạng sống sót quy tắc. Cấu trức của quy phạm pháp luật được cấu thành từ ba yếu tố sau đây :

Một, giả định

Xem thêm: Thẩm định và báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Giả định là bộ phận của quy phạm quy định khu vực, thời hạn, những chủ thể, những thực trạng trong thực tiễn mà trong đó mệnh lệnh của quy phạm được thực thi, tức là xác lập môi trường tự nhiên của sự tác động ảnh hưởng của quy phạm pháp luật. Giả định hoàn toàn có thể chua ra giả định xác lập và giả định tương đối.

 • Giả định xác định là sự liệt kê một cách chính xác, rõ ràng các hoàn cảnh cụ thể mà trong hoàn cảnh đó các mệnh của quy phạm đoiì hỏi phải thực hiện.
 • Giả định xác định tương đối, mặc dầu cũng được gọi là điều kiện môi trường tác động của quy phạm, nhưng lại giới thiệu cho chủ thể áp dụng pháp luật khả năng giải quyết vấn đề trong mỗi trường hợp cụ thể có thể có mặt điều kiện đó, hoặc vắng mặt nó. Về nguyên tắc, giả định xác định tương đối không tồn tại trong quy phạm pháp luật một cách độc lập. Nó chỉ phần bổ sung thêm cho giả định xác định.

Hai, quy định

Quy định là yếu tố TT của quy phạm pháp luật. Bởi vì, trong lao lý trình diễn ý chí và quyền lợi của nhà nước, xã hội và cá thể con người trong việc kiểm soát và điều chỉnh quan hệ xã hội nhất định. Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó nêu quy tắc xử sự buộc mọi chủ thể phải xử sự theo khi ở thực trạng đã nêu trong giả định của quy phạm. Tùy thuộc vào mức độ xác lập của quy tắc hành vi mà bộ phận lao lý hoàn toàn có thể phân ra lao lý xác lập, lao lý tùy nghi và pháp luật mẫu.

 • Quy định xác định là quy định chỉ ra một cách chính xác đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ thể thực hiện.
 • Quy định tùy nghi có lúc còn gọi là quy định xác định tương đối. Quy định này nêu lên cho chủ thể một phạm vi có thể của hành vi và chủ thể có quyền lựa chọn một phương án trong số các phương án đó của hành vi.
 • Quy định mẫu là quy định thiết lập quy tác của hành vi dưới dạng chung nhất. Việc giải thích và cụ thể hóa nó có thể hiện trong một văn bản pháp luật khác. Đặc điểm của quy định mẫu thể hiện ở chỗ nó không có quan hệ với một quy phạm cụ thể nào đó mà chỉ quan hệ với một nhóm, một tập hợp quy phạm. Do vậy, quy định mẫu là những quy định nguyên tắc chung hay quy định định nghĩa.

Ba, chế tài

Chế tài là một bộ phận bắt buộc của quy phạm pháp luật nêu lên những giải pháp tác động ảnh hưởng mà nhà nước dự kiến vận dụng so với chủ thể không triển khai đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong bộ phận lao lý của quy phạm pháp luật.

4. Phân loại quy phạm pháp luật:

Có thể có nhiều cách phân loại quy phạm pháp luật. Thông thường, có ba cách phân loại thông dụng sau đây :

Một, phân loại dựa vào vai trò khác nhau trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội

 • Quy phạm điều chỉnh;

+ Quy phạm bắt buộc. Tức là những quy phạm này bắt buộc những chủ thể phải thực thi. Trường hợp không triển khai chính là vi phạm pháp luật và sẽ bị vận dụng chế tài để giải quyết và xử lý. Ví dụ : Khi thấy người khác đang trong thực trạng nguy khốn đến tính mạng con người nhưng không cứu dù co năng lực cứu thì sẽ bị vận dụng chế tài giải quyết và xử lý tại Điều 132 về Tội không tương hỗ người đang ở trong thực trạng nguy khốn đến tính mạng con người .

Xem thêm: Xây dựng pháp luật là gì? Các giai đoạn trong quy trình xây dựng pháp luật?

+ Quy phạm không cho. Tức là những lao lý pháp luật sẽ lao lý những chủ thể không được triển khai. Ví dụ : Cấm vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông vận tải. + Quy phạm giao quyền. Khi một tố chức hay cá thể giao cho cá thể, tổ chức triển khai khác thực thi 1 số ít quyền trong khoanh vùng phạm vi bên kia giao, nhưng vì nguyên do nào đó bên được giao quyền triển khai những việc làm ngoài khoanh vùng phạm vi quyền được giao, đây chính là hành vi phạm.

 • Quy phạm bảo vệ. Những quy phạm này xoay quanh những nội dung liên quan đến việc bảo vệ một chủ thể hay một bộ phận nào đó. Ví dụ: Bảo vệ một số loại động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.
 • Quy phạm chuyên môn;

+ Quy phạm định hình tổng quan ; + Quy phạm định nghĩa ; + Quy phạm công bố ; + Quy phạm xung đột. Đây là những pháp luật tương quan đến những yếu tố tranh chấp giữa những chủ thể với nhau, hoặc giữa cá thể với nhà nước … Và phương pháp để xử lý đó chính là xử lý theo phương pháp hòa giải, thương lượng, Tòa án hoặc Trọng tại thương mại. Như vậy, những lao lý tương quan đến việc kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội gần như đã gồm có cụ thể toàn bộ những yếu tố phát sinh trong đời sống xã hội hằng ngày. Nhiều bộ luật, luật và những văn bản pháp luật hoặc dưới luật đã được phát hành như Bộ luật hính sự, Luật hành chính, Bộ luật dân sự …

Hai, phân loại dựa vào phạm vi và khối lượng của sự tác động điều chỉnh

 • Quy phạm chung;
 • Quy phạm chuyên biệt;
 • Quy phạm đặc biệt;

Ba, phân loại dựa vào phạm trù nội dung và hình thức

+ Quy phạm nội dung, tức là những quy phạm tương quan đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm hay nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể pháp luật. + Quy phạm hình thức hay còn gọi là thủ tục là những quy phạm xác lập trình tự, thủ tục để những chủ thể thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình hay triển khai vận dụng pháp luật để xử lý những vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Thông thường những quy phạm này tương quan đến lao lý về hình thức văn bản, trình diễn bố cục tổng quan. Một số văn bản tương quan đến hình thức như đơn từ trong những nghành ĐK doanh nghiệp, đơn ly hôn, đơn khiếu nại …. Khi quy phạm những pháp luật về hình thức cũng như nội dung thì những văn bản này sẽ bị trả lại và không được giải quyết và xử lý.

Đánh giá post