Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5516 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Quy luật giá trị là một nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin về sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vậy Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng?

Câu hỏi:

Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng?

A. Tổng thời gian lao động xã hội

B. Tổng thời gian lao động cá nhân

C. Tổng thời gian lao động tập thể

D. Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án D. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

Nội dung của quy luật giá trị: “Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.”. Theo quy luật giá trị thì khi hai hàng hóa trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau, hoặc trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện theo nguyên tắc giá cả phù hợp với giá trị, nghĩa là phải đảm bảo bù đắp được chi phí chí người sản xuất (chi phí hợp lý) và đảm bảo hoạt động sản xuất đó có lãi để tiếp tục tái sản xuất.

Giá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Giá trị hàng hóa càng cao thì giá cả hàng hóa cũng cao, ngược lại nếu giá trị hàng hóa thấp thì đồng nghĩa với việc giá cả hàng hóa cũng thấp.

Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất. Như vậy thì người sản xuất hàng hóa mới có lãi và có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất hàng hóa.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng thời gian lao động xã hội là đáp án chưa chính xác bởi vì Giá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, giá trị càng cao thì giá cả càng cao.Thời gian lao động xã hội không liên quan đến giá trị hàng hóa – Cái được biểu hiện bởi giá cả, vì thời gian lao động xã hội có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện lao động, trình độ…mà thời gian cũng khác nhau.

+ Phương án B: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng Tổng thời gian lao động cá nhân là đáp án chưa chính xác, bởi vì như đã đề cập giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị, tức giá cả thể thiện giá trị hàng hóa, không liên quan đến thời gian lao động của cá nhân.

+ Phương án C. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng Tổng thời gian lao động tập thể là đáp án chưa chính xác, bởi vì tương tự như đáp án A,B thì giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, không phải là thời gian lao động của tập thể

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

5/5 - (6 bình chọn)