Quy hoạch phân khu là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 650 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Quy hoach đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển cơ cấu, hạ tầng của một số địa phương nói riêng và sự phát triển về cơ sở vật chất của đất nước nói chung. Trong đó bao gồm nhiều loại quy hoạch như quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu…

Trong đó, quy hoạch phân khu là dạng quy hoạch điển hình nhất hiện nay bởi nó được áp dụng nhiều trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở những địa phương hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều nắm được quy hoạch phân khu là gì và những điều cần biết xoay qoanh việc quy hoạch phân khu. Vì vậy, trong bài viết này, TBT Việt Nam sẽ giúp bạn đọc trả lời câu hỏi Quy hoạch phân khu là gì? và cung cấp những nội dung kiến thức liên quan đến việc quy hoạch phân khu.

Quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung, quy hoạch này bao gồm quy hoạch các khu đất, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài việc giải đáp Quy hoạch phân khu là gì? TBT Việt Nam sẽ chia sẻ các thông tin có liên quan để gửi tới Quý độc giả trong các phần tiếp theo của bài viết.

Nội dung của quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu bao gồm 3 nội dung chính sau đây:

+ Quy hoạch phân khu xây dựng chức năng đặc thù gồm: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng;

+ Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi một khu chức năng đặc thù;

+ Quy hoạch phân khu được coi là một công cụ giúp cho các nhà lãnh đạo, những tổ chức quản  lý và doanh nhân, công dân nâng cao chất lượng cuộc sống con người;

Lưu ý:

Khi tiến hành quy họach phân khu xây dựng khu chắc năng đặc thù thì phải tiến hành theo quy định tại điều 27 của Luật xây dựng 2014 như sau:

“1. Nhiệm vụ xây dựng quy họach phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù gồm:

a) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch của phân khu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo;

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch.

2. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chắc năng đặc thù gồm:

a) Nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm việc xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất; bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù; đánh giá môi trường chiến lược;

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000;

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức năng đặc thù.

d) Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết xây dựng”.

Quy định về quy hoạch phân khu

– Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu: Trách nhiệm của quy hoạch phân khu là cần phải xác định được ranh giới, diện tích và tính chất của thuở đất cần quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật; yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để bảo đảm phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kĩ thuật với qui hoạch chung đã được phê duyệt và các khu vực xung quanh; yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược.

– Lấy ý kiến: Trước khi tiến hành quy hoạch phân khu, nhà nước phải tiến hành lấy ý kiến của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại khu đất đó về nhiệm vụ và đồ án phân khu và quy hoạch chi tiết được thự hiện bằng góp ý thông qua hình thức trình bày công khai hoặc giới thiệu công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến bài viết Quy hoạch phân khu là gì? Quý độc giả vui lòng liên hệ TBT Việt Nam để được hỗ trợ giải đáp theo số 1900 6560, trân trọng!

>>Tham khảo thêm : Mẫu công văn

>>Tham khảo thêm : Bản cam kết

>>Tham khảo thêm : Mẫu biên bản làm việc

5/5 - (5 bình chọn)