Quy định pháp luật sàn giao dịch thương mại điện tử

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 22/06/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 148 Lượt xem
5/5 - (10 bình chọn)

Với sự phát triển của xã hội, của cuộc cách mạng công nghệ mà việc trao đổi, mua bán, tìm hiểu các thông tin của hàng hóa, dịch vụ rất dễ dàng thông qua các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Quy định pháp luật sàn giao dịch thương mại điện tử như thế nào?

Vai trò của sàn giao dịch thương mại điện tử

Trước khi tìm hiểu về Quy định pháp luật sàn giao dịch thương mại điện tử thì cần hiểu được vai trò của sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Sàn giao dịch thương mại điện tử có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế hiện nay. Thương mại điện tử đã làm thay đổi căn bản đời sống con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và đem đến những tiện ích hiện đại nhờ chuyển đổi số và công nghệ.

– Nhờ có sàn giao dịch thương mại điện tử mà các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trực tuyến của đại đa số các doanh nghiệp ngày nay trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Cụ thể như sau:

+ Tạo khả năng tiếp cận và xử lý thông tin trực tiếp, nhanh chóng giữa doanh nghiệp với những nhà cung cấp, giữa doanh nghiệp với khách hàng, thậm chí là giữa các doanh nghiệp với nhau.

+ Hỗ trợ việc quảng bá, quảng cáo hàng hóa.

+ Cắt giảm nhu cầu đối với các cửa hàng, đơn giản hóa quá trình so sánh và lựa chọn sản phẩm…

+ Các phương thức thanh toán phong phú, tiện lợi.

– Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã có sự tác động mạnh mẽ tới toàn bộ các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Ở lĩnh vực nào cũng cần có sự trao đổi, giao dịch và hợp tác, thương mại điện tử rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí, sức lực và nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực.

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Để hiểu được Quy định pháp luật sàn giao dịch thương mại điện tử thì cần nắm được các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử như sau:

– Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

– Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

+ Sàn giao dịch thương mại điện tử;

+ Website đấu giá trực tuyến;

+ Website khuyến mại trực tuyến;

+ Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Quy định pháp luật sàn giao dịch thương mại điện tử

Quy định pháp luật sàn giao dịch thương mại điện tử như sau:

– Website cho phép các chủ thể tham gia được thiết lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ của họ.

– Website được thiết lập trong đó cho phép người tham gia được tiến hành việc mở các gian hàng trên đó để trưng bày, để giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ.

– Website có chứa những chuyên mục mua bán và cho phép chủ thể tham gia đăng thông tin nhằm mục đích kinh doanh, mua bán hàng hóa và dịch vụ.

– Các loại website khác được quy định bởi Bộ Công Thương.

– Quy chế hoạt động của giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử​ phải được thể hiện trên trang chủ của website. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải bao gồm các nội dung sau:

+ Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

+ Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

+ Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch.

Điều kiện để thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện để thiết lập website thương mại điện tử bán hàng như sau:

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện:

– Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

– Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

– Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi chính thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến người dùng.

Các thông tin phải thông báo bao gồm:

+ Tên miền của website thương mại điện tử;

+ Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

+ Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

+ Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

+ Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

+ Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép mạng xã hội

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

5/5 - (10 bình chọn)