Quản lý nhà nước là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/12/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 741 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Quản lý nhà nước là thuật ngữ không còn xa lạ với những người làm việc trong các đơn vị nhà nước, làm công tác nghiên cứu chuyên ngành. Song để một người mới bắt đầu tìm hiểu thì đây không phải là thuật ngữ dễ nắm bắt, dễ bị hiểu sai.

Qua bài viết này, TBT Việt Nam sẽ gửi tới Quý độc giả những thông tin hữu ích, từ đó làm sáng tỏ: Quản lý nhà nước là gì?

Thế nào là quản lý?

– Định nghĩa quản lý

Quản lý là sự tác động có mục đích của các chủ thể quản lý đối với các đối tượng chịu sự quản lý.Quản lý xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, lúc nào nếu ở nơi đó và lúc đó có hoạt động chung của con người.

– Mục đích và nhiệm vụ của hoạt động quản lý

Mục đích và nhiệm vụ của quản lý là điều khiển, chỉ đạo hoạt động chung của con người, phối hợp các hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân tạo thành một hoạt động chung thống nhất của cả tập thể và hướng hoạt động chung đó theo những phương hướng thống nhất nhằm đạt được mục tiêu đã định trước.

– Cách thức thực hiện

Quản lý được thực hiện bằng tổ chức (phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phụ thuộc của từng chủ thể trong hoạt động quản lý) và quyền uy.

Qua việc tìm hiểu khái niệm “quản lý” nói chung, Quý vị có tiền để làm sáng tỏ: Quản lý nhà nước là gì?  ở phần nội dung tiếp theo của bài viết.

Thế nào là quản lý nhà nước?

Định nghĩa quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của đất nước. Nói một cách khái quát, quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của đất nước. Bởi vậy, tất cả các cơ quan nhà nước đều có chức năng quản lý nhà nước.

– Đặc điểm của quản lý nhà nước

+ Cách thức quản lý nhà nước: Pháp luật là phương tiện chủ yếu để quản lý nhà nước. Bằng pháp luật, nhà nước có thể trao quyền cho các tổ chức hoặc các cá nhân để họ thay mặt, nhân danh nhà nước tiến hành hoạt động quản lý nhà nước.

+ Chủ thể trong quản lý nhà nước: Chủ thể trong quản lý nhà nước là các tổ chức và cá nhân mang quyền lực nhà nước trong quá trình tác động tới đối tượng quản lý. Chủ thể quản lý nhà nước bao gồm: Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước.

+ Khách thể của quản lý nhà nước: Khách thể của quản lý nhà nước là trật tự quản lý nhà nước. Trật tự quản lý nhà nước do pháp luật quy định.

– Phân loại quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước được phân ra làm ba lĩnh vực chính, đó là: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực lập pháp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp (quản lý hành chính nhà nước) và quản lý hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Có thể nói trong ba lĩnh vực trên thì quản lý hành chính nhà nước là hoạt động quản lý bao trùm và xuất hiện ở tất cả các cơ quan nhà nước và có phạm vi tác động vô cùng lớn.

Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của Nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa – xã hội và hành chính – chính trị. Nói cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành – điều hành của nhà nước.

Dưới đây là những vấn đề nổi bật trong quản lý nhà nước:

– Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước;

– Quản lý nhà nước về hải quan;

– Quản lý nhà nước về dân số và lao động;

– Quản lý nhà nước về văn hóa;

– Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ;

– Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo;

– Quản lý nhà nước về đối ngoại.

Xung quanh khái niệm “ Quản lý nhà nước”, Quý độc giả không chỉ có những băn khoăn như: Quản lý nhà nước là gì? Để được giải đáp những băn khoăn đó một cách nhanh chóng, Quý vị có thể liên hệ Tổng đài 1900 6560, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ!

Tham khảo thêm : cờ đảng

Tham khảo thêm : biên bản thanh lý hợp đồng

Tham khảo thêm : giấy đề nghị thanh toán

5/5 - (5 bình chọn)

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 05/12/2021

Mbti là gì?

Cập nhật: 05/12/2021

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 05/12/2021