Quần cư thành thị là khu vực phát triển ngành?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2269 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Quần cư thành thị là khu vực phát triển ngành?

A. Công nghiệp, nông nghiệp

B. Công nghiệp, dịch vụ

C. Nông nghiệp, dịch vụ

D. Tất cả các ngành kinh tế.

Đáp án đúng B.

Quần cư thành thị là khu vực phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ vì đây là nơi tập trung đông dân cư, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Quần cư là hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bề mặt Trái Đất, bao gồm mạng lưới các điểm dân cư tồn tại trên một lãnh thổ nhất định.

Có hai loại quần cư chủ yếu là quần cư nông thôn và quần cư thành thị. Cơ sở cho việc phân chia này là căn cứ vào một hoặc một số dấu hiệu quan trọng như chức năng của mỗi điểm dân cư, mức độ tập trung dân cư, vị trí địa lý kinh tế, kiến trúc, quy hoạch. Hai kiểu quần cư nông thôn và thành thị thường có sự khác biệt rất lớn về chức năng và mức độ tập trung dân cư.

Các điểm dân cư nông thôn xuất hiện sớm, mang tính chất phân tán trong không gian, gắn với chức năng sản xuất nông nghiệp. Các điểm dân cư đô thị gắn với chức năng sản xuất phi nông nghiệp (công nghiệp, dịch vụ), quy mô dân số đông, mức độ tập trung dân số cao.

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, hình thức quần cư nông thôn ngày nay đăng có nhiều thay đổi về chức năng, cấu trúc và hướng phát triển. Về chức năng, nông nghiệp vẫn là hoạt động chính của các điểm quần cư nông thôn, nhưng ngoài ra còn có thêm các chức năng khác như công nghiệp (chủ yếu là chế biến sản phẩm nông nghiệp), thủ công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thể thao…. Kết quả là tỉ lệ dân phi nông nghiệp ngày càng tăng. Quá trình đô thị hóa cũng làm cho cấu trúc của các điểm quần cư nông thôn trở nên gần giống cấu trúc kiểu quần cư thành thị.

5/5 - (6 bình chọn)