Quản chế là gì? Hình phạt quản chế theo Bộ luật hình sự 2015

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 282 Lượt xem
Đánh giá post

Thế nào là hình phạt quản chế ? Quản chế được pháp luật như thế nào trong Bộ luật hình sự ? Quản chế là gì ? Quy định về hình phạt quản chế theo Bộ luật hình sự năm năm ngoái ?

Quản chế là hình phạt bổ trợ trong mạng lưới hệ thống hình phạt pháp luật trong Bộ luật hình sự

1. Quản chế là gì?

Khái niệm về quản chế được quy định tại Điều 38 Bộ luật hình sự như sau:

“ Quản chế là buộc người bị phán quyết phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và tái tạo ở một địa phương nhất định, có sự trấn áp, giáo dục của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương. Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước 1 số ít quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định. Quản chế được vận dụng so với người phạm tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, người tái phạm nguy hại hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này lao lý. Thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. ”

Như vậy, hình phạt quản chế chính là một hình thức cư trú bắt buộc, nhưng kèm theo điều kiện là phải cải tạo ở nơi cư trú, có sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương nơi họ đến cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù

Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý ra khỏi nơi cư trú và bị tước 1 số ít quyền công dân, bị cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định. Trong thực tiễn, việc thi hành hình phạt quản chế còn gặp phải nhiều khó khăn vất vả vì thường bản án không tuyên đơn cử là buộc người bị phán quyết phải cư trú, làm ăn sinh sống ở địa phương nào hay bị tước những quyền công dân, cấm hành nghề nào mà thường chỉ tuyên một cách chung chung.

hinh-phat-quan-che-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-suhinh-phat-quan-che-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Hình phạt này chỉ vận dụng với người bị phán quyết, bị phạt tù về những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, người tái phạm nguy hại hoặc trong những trường hợp do Bộ luật hình sự pháp luật như : tội giết người ( Điều 93 ), tội mua và bán phụ nữ ( Điều 119 ), tội cướp gia tài ( Điều 133 ), tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài ( Điều 134 ), tội tổ chức triển khai sử dụng trái phép chất ma túy ( Điều 197 ), tội chiếm tàu bay, tàu thủy ( Điều 221 ), tội sản xuất, tang trữ, luân chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kĩ thuật quân sự chiến lược ( Điều 230 ), tội sản xuất, tang trữ, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật tư nổ ( Điều 232 ), tội chế taọ, tang trữ, luân chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ tương hỗ ( Điều 233 ), tội sản xuất, tàng trữ, luân chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ ( Điều 236 ), tội sản xuất, tang trữ, luân chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất cháy, chất độc ( Điều 238 ), tội chứa mại dâm ( Điều 254 ), …

Xem thêm: Trộm cắp tài sản là gì? Tội trộm cắp tài sản theo quy định Bộ luật hình sự?

Như vậy, hầu hết các tội có quy định hình phạt cấm cư trú đều quy định hình phạt quản chế và ngược lại, trừ tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới (Điều 273), không quy định hình phạt quản chế và các tội quy định tại các Điều 252, 254 không quy định hình phạt cấm cư trú. Về thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

2. Người đang bị quản chế có được phép thay đổi nơi cư trú?

Theo Điều 4 Thông tư 35/2014 / TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú và Nghị định 31/2014 / NĐ-CP pháp luật những trường hợp trong thời điểm tạm thời chưa được xử lý thủ tục đổi khác nơi cư trú : 1. Người dưới đây, trong thời hạn bị hạn chế quyền tự do cư trú thì trong thời điểm tạm thời chưa được xử lý thủ tục biến hóa nơi cư trú ( trừ trường hợp có sự đồng ý chấp thuận cho biến hóa nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã vận dụng giải pháp đó ) : a ) Người đang bị cơ quan thực thi tố tụng vận dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ; b ) Người bị phán quyết phạt tù nhưng chưa có quyết định hành động thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù ; người đang bị quản chế ; c ) Người bị vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành. 2. Người đang bị vận dụng hình phạt cấm cư trú thì không xử lý những thủ tục về ĐK thường trú, tạm trú tại những địa phương mà Tòa án cấm người đó cư trú. Từ pháp luật được viện dẫn ở trên, nếu người nào không thuộc 1 trong những trường hợp nêu trên thì vẫn được xử lý thủ tục biến hóa nơi cư trú như thông thường. Nếu thuộc 1 trong những trường hợp đó thì trong thời điểm tạm thời chưa được xử lý thủ tục biến hóa nơi cư trú .

Xem thêm: Loạn luân là gì? Tội loạn luận theo quy định Bộ luật hình sự?

3. Không chấp hành hình phạt quản chế bị xử lý thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Người bị vận dụng hình phạt quản chế ( về tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc ) tại địa phương nhưng vi phạm rời khỏi địa phương cư trú thì bị giải quyết và xử lý thế nào ? ai là người có thẩm quyền giải quyết và xử lý ? ?

Luật sư tư vấn:

Quản chế là buộc người bị phán quyết phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và tái tạo ở một địa phương nhất định, có sự trấn áp, giáo dục của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương. Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số ít quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật hình sự và bị cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định. Quản chế được vận dụng so với người phạm tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, người tái phạm nguy khốn hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật hình sự. Thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù ( Điều 38 Bộ luật hình sự ). Theo lao lý tại Luật thi hành án hình sự 2010, việc đảm nhiệm, tổ chức triển khai trấn áp và giáo dục người chấp hành án phạt quản chế tại nơi cư trú sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú. Theo đó, Điều 90 Luật thi hành án hình sự 2010 pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú như sau : “ 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú có trách nhiệm, quyền hạn sau đây : a ) Tiếp nhận người chấp hành án và hồ sơ thi hành án phạt quản chế ; tổ chức triển khai trấn áp, giáo dục người chấp hành án ; tạo điều kiện kèm theo để họ lao động, học tập thông thường tại nơi bị quản chế ; nhận xét bằng văn bản và lưu hồ sơ theo dõi về quy trình chấp hành án ;

Xem thêm: Khoan hồng là gì? Chính sách khoan hồng trong luật hình sự?

b ) Yêu cầu người chấp hành án phạt quản chế cam kết và triển khai vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình ; có giải pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có tín hiệu vi phạm pháp lý ; triệu tập người bị quản chế trong trường hợp thiết yếu ; cấp giấy phép cho người chấp hành án đi khỏi nơi bị quản chế theo lao lý tại Điều 93 của Luật này ; c ) Định kỳ 03 tháng một lần nhận xét quy trình chấp hành án gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ; d ) Lập hồ sơ ý kiến đề nghị xem xét việc miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại cho người chấp hành án gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ; đ ) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính so với người chấp hành án theo pháp luật của pháp lý ; e ) Thực hiện thống kê, báo cáo giải trình cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về hiệu quả thi hành án ; g ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo pháp luật của Luật này. 2. Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm được pháp luật tại khoản 1 Điều này. ” Như vậy, theo điểm đ khoản 1 Điều 90 trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn chấp hành án phạt quản chế tại nơi cư trú có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính so với người chấp hành án theo pháp luật của pháp lý .

Xem thêm: Án treo là gì? Quy định về án treo theo Bộ luật hình sự năm 2015?

Về yếu tố người chấp hành án phạt quản chế rời khỏi nơi cư trú, Pháp luật cũng có pháp luật không quá khắc nghiệt trong yếu tố này, đơn cử, Điều 93 Luật thi hành án hình sự 2010 lao lý cấp giấy phép cho người chấp hành án đi khỏi nơi quản chế như sau :

Điều 93. Giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế

1. Trường hợp có nguyên do chính đáng, người chấp hành án phạt quản chế hoàn toàn có thể được cấp giấy phép đi khỏi nơi quản chế. Thẩm quyền cấp giấy phép như sau :

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp huyện nơi quản chế;

b ) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi lại trong khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế ; c ) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế. 2. Thời hạn người chấp hành án phạt quản chế được phép đi khỏi nơi quản chế do người có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định hành động, nhưng mỗi lần không quá 10 ngày. Trường hợp người chấp hành án phạt quản chế phải đi chữa bệnh thì thời hạn đi khỏi nơi quản chế theo thời hạn điều trị của cơ sở chữa bệnh. ” Như vậy, trong trường hợp có nguyên do chính đáng, pháp lý vẫn được cho phép người chấp hành án phạt quản chế được đi khỏi địa phương, đơn cử người chấp hành án phạt sẽ được cấp giấy phép đi khỏi nơi quản chế, thẩm quyền cấp giấy phép bảo gồm quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh theo những trường hợp trong pháp luật tại điều trên. Thời hạn người chấp hành án phạt quản chế được phép đi khỏi nơi quản chế cũng được thực thi theo lao lý của pháp lý, tuy nhiên, mỗi lần tối đa là không quá 10 ngày .

Xem thêm: Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mới nhất 2022

Còn so với trường hợp cố ý không chấp hành án phạt thì theo pháp luật tại Điều 269 Bộ luật hình sự :

Điều 269. Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính

Người nào cố ý không chấp hành quyết định hành động hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dầu đã bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế thiết yếu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. ” Điều 269 Bộ luật hình sự được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Nghị quyết 01/2006 / NQ-HĐTP như sau :

8. Về tội “không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính” quy định tại Điều 269 của Bộ luật hình sự

8.1. Bị coi là “ cố ý không chấp hành quyết định hành động hành chính của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính ” nếu người bị vận dụng quyết định hành động hành chính có một trong những hành vi sau đây : a. Không thực thi quyết định hành động hành chính sau khi đã được giao nhận quyết định hành động hành chính đó theo pháp luật của pháp lý ; b. Bỏ trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh việc chấp hành quyết định hành động hành chính ;

Xem thêm: Tội phạm là gì? Phân loại tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự?

c. Bỏ trốn sau khi đã được đưa vào nơi lưu giữ để đưa đến cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh ; d. Bỏ trốn sau khi đã được vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bỏ trốn khỏi nơi quản chế hành chính. 8.2. “ Các giải pháp cưỡng chế thiết yếu ” là những giải pháp được pháp lý được cho phép và được lao lý trong những văn bản quy phạm pháp luật như : xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành những quyết định hành động hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính ; tổ chức triển khai truy lùng bắt lại, lưu giữ so với những trường hợp bỏ trốn … để buộc những người có hành vi cố ý không chấp hành những quyết định hành động hành chính của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính phải chấp hành những quyết định hành động đó. Trường hợp người đang chấp hành quyết định hành động hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính nhưng trong thời hạn chấp hành, người đó có những hành vi vi phạm nội quy của cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính và bị giải quyết và xử lý kỷ luật thì những lần bị giải quyết và xử lý kỷ luật đó không được coi là đã bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế thiết yếu để truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với họ theo Điều 269 của Bộ luật hình sự. ” Theo đó, so với những hành vi không thực thi quyết định hành động hành chính sau khi đã được giao nhận quyết định hành động hành chính đó theo pháp luật của pháp lý hoặc bỏ trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh việc chấp hành quyết định hành động hành chính sẽ bị coi là cố ý không chấp hành quyết định hành động hành chính của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính. Hành vi không chấp hành được pháp luật tại Điều 269 Bộ luật hình sự chỉ cấu thành tội phạm khi đã vận dụng những giải pháp cưỡng chế thiết yếu mà vẫn không chấp hành. Và trong những trường hợp đó, cá thể vi phạm sẽ bị xử phạt theo lao lý tại Điều 269 Bộ luật hình sự như trên với mức hình phạt là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

4. Những điều cần biết về quản chế và thời hạn quản chế?

Luật sư tư vấn:

Quản chế là một trong những hình phạt bổ trợ lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 28 Bộ luật hình sự. Căn cứ Điều 38 Bộ luật hình sự thì quản chế là buộc người bị phán quyết phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và tái tạo ở một địa phương nhất định, có sự trấn áp, giáo dục của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương. Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số ít quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật hình sự và bị cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định. Quản chế được vận dụng so với người phạm tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, người tái phạm nguy hại hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật hình sự pháp luật. Hình phạt quản chế chỉ triển khai khi Điều 92 hoặc điều luật pháp luật về tội phạm và hình phạt của Bộ luật hình sự có pháp luật hình phạt bổ trợ là quy định, thì mới được vận dụng loại hình phạt bổ trợ này. Như thế, quản chế là giải pháp nhằm mục đích hạn chế tự do cư trú của người phạm tội với mục tiêu triển khai việc tái tạo và trấn áp cho người phạm tội. Thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Căn cứ khoản 1 Điều 89 Luật thi hành án hình sự 2010 thì hình phạt quản chế được thực thi theo thủ tục sau : – Giám thị trại giam có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú để chấp hành án quản chế vào thời gian hai tháng trước khi hết hạn chấp hành án phạt tù so với phạm nhân có hình phạt bổ trợ là quản chế ; – Khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, trại giam phải giao người bị quản chế kèm theo bản sao bản án, quyết định hành động thi hành án, giấy ghi nhận chấp hành xong án phạt tù, nhận xét hiệu quả chấp hành án phạt tù và tài liệu tương quan cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải giao ngay người đó cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trấn áp, giáo dục. – Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày được giao người chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ thi hành án quản chế để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ gồm : + Bản sao bản án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ; bản sao quyết định hành động thi hành án phạt tù ; + Giấy ghi nhận đã chấp hành xong án phạt tù ; + Biên bản giao người bị quản chế ; + Tài liệu về quy trình chấp hành án phạt tù và tài liệu khác có tương quan. – Trước khi hết thời hạn quản chế 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy ghi nhận đã chấp hành xong án phạt quản chế. Giấy ghi nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định hành động thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy ghi nhận đã chấp hành xong án phạt quản chế có trụ sở. Người chấp hành hình phạt quản chế có nghĩa vụ và trách nhiệm chịu sự trấn áp, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhân dân địa phương, không được tự ý rời khỏi nơi quản chế. Người chấp hành hình phạt quản chế được tự do đi lại trong khoanh vùng phạm vi xã, phường, thị xã nơi quản chế.

nhung-dieu-can-biet-ve-quan-che-va-thoi-han-quan-che

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài: 1900.6568

Người chấp hành hình phạt quản chế khi rời khỏi khoanh vùng phạm vi xã, phường, thị xã phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Cụ thể :

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp huyện nơi quản chế;

– Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi lại trong khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế ; – Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế. Thời hạn người chấp hành hình phạt quản chế được phép đi khỏi nơi quản chế mỗi lần tối đa không quá 10 ngày. Trường hợp người chấp hành án phạt quản chế phải đi chữa bệnh thì thời hạn đi khỏi nơi quản chế theo thời hạn điều trị của cơ sở chữa bệnh.

Đánh giá post