Quá trình phong hóa được chia thành những loại nào?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 07/11/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2139 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Quá trình phong hóa được chia thành những loại nào?

A. Phong hóa lí học, phong hóa hóa học, phong hóa địa chất học.

B. Phong hóa lí học, phong hóa cơ học, phong hóa sinh học.

C. Phong hóa quang học, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học.

D. Phong hóa lí học, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học.

Đáp án đúng D.

Quá trình phong hóa được chia thành những loại là phong hóa lí học, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học, quá trình phong hóa là quá trình phá hủy và làm biến đổi về kích thước, thành phần hóa học của các loại đá và khoáng vật.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Ngoại lực là lực có nguồn gốc ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Nguyên nhân chủ yếu: do nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời.

Tác động của ngoại lực là quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, nước, ôxi, khí CO2, các loại axit có trong thiên nhiên và sinh vật. Tác động của ngoại lực xảy ra mạnh nhất trên bề mặt Trái Đất.

Quá trình phong hóa là quá trình phá hủy và làm biến đổi về kích thước, thành phần hóa học của các loại đá và khoáng vật.

Quá trình phong hóa được chia thành những loại là phong hóa lí học, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học. Trong đó:

1/ Phong hóa lí học

+ Khái niệm: Phong hóa lí học là sự phá hủy đá thành các khối vụn có kích thước to, nhỏ khác nhau.

+ Kết quả: Đá nứt vỡ, thay đổi kích thước, không thay đổi thành phần hóa học.

+ Nguyên nhân: do thay đổi nhiệt độ đột ngột, sự đóng băng, tác động của sinh vật.

2/ Phong hóa hóa học

+ Khái niệm: Phong hóa hóa học là quá trình phá hủy, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

+ Nguyên nhân: do tác động của chất khí, nước, những chất khoáng hòa tan trong nước, các chất do sinh vật bài tiết…

3/ Phong hóa sinh học

+ Khái niệm: Phong hóa sinh học là sự phá hủy đá và các khoáng vật dưới tác động của sinh vật làm cho đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới vừa bị phá hủy về mặt hóa học.

+ Do sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết của sinh vật.

5/5 - (5 bình chọn)