Principal contract là gì?

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 11/09/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 281 Lượt xem
5/5 - (9 bình chọn)

Hiện nay việc học tập và sử dụng tiếng Anh ngày càng phổ biến. Do đó, việc dùng các thuật ngữ tiếng Anh là rất phổ biến.

Principal contract là một ví dụ. Principal contract là gì? Cùng tìm hiểu để có ngay câu trả lời qua bài biết sau đây.

Principal contract là gì?

Principal contract là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật, Principal contract nghĩa là hợp đồng nguyên tắc. Để hiểu về hợp đồng nguyên tắc trước tiên ta cần hiểu khái niệm hợp đồng là gì?

Căn cứ theo điều 385 BLDS 2015 thì khái niệm hợp đồng được hiểu như sau: “ Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”

Principal contract hay hợp đồng nguyên tắc sự thỏa thuận giữa các bên mang tính chất định hướng, quy định chung về cách thức thực hiện mà không quy định chi tiết. Hợp đồng nguyên tắc được sử dụng khá nhiều trong hoạt động kinh tế. Hợp đồng nguyên tắc thường sử dụng trong hợp động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được lập nên do hai bên chưa quyết định được chính xác công việc trong hợp đồng, được ký kết trước khi hai bên chưa chính thức ký kết các loại hợp đồng chính thức với nhau như hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng cung ứng dịch vụ…

 

Phân biệt Principal contract với Economic contract

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn Principal contract là gì? chúng tôi phân biệt khái niệm Principal contract với Economic contract.

Trước tiên để phân biệt được hai khái niệm trên thì ta cần xác định Economic contract là gì? Economic contract là một thuật ngữ tiếng Anh dùng để chỉ hợp đồng kinh tế. Vậy việc phân biệt hai thuật ngữ này tức là phân biệt hai khái niệm hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế. Việc phân biệt sẽ được xem xét dưới những khía cạnh sau:

– Về mục đích:

Hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định những vấn đề chung chung, không chi tiết nên thường được xem như là một hợp đồng khung hay một biên bản ghi nhớ giữa các bên.

Hợp đồng kinh tế có quy định các vấn đề cụ thể hơn, chi tiết, quyền và nghĩa vụ của các bên cũng được liệt kê rõ ràng và các bên phải tuân thủ.

– Thỏa thuận trong hợp đồng

Hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, khung mẫu, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, hợp đồng nguyên tắc là cơ sở để các bạn có thể ký kết hợp đồng kinh tế cụ thể và chi tiết.

Hợp đồng kinh tế có tính chất bắt buộc thực hiện, tính ràng buộc và quyền lợi của các bên cũng rõ ràng, chi tiết hơn.

– Khả năng giải quyết tranh chấp

Như đã phân tích như trên thì hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định các vấn đề chung chung, mang tính chất định hướng nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để xác định và giải quyết đặc biệt là việc xác định nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng kinh tế quy định rõ ràng, chi tiết hơn nên khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết hơn.

Một số loại hợp đồng bằng tiếng Anh

Commodity trading contracts: Hợp đồng mua bán hàng hóa

Economic contracts: Hợp đồng kinh tế

Commercial contract: Hợp đồng thương mại

Contract template: Hợp đồng khung

Labor contract: Hợp đồng lao động

Contract consulting service principles: Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ tư vấn

Bilingual principle contract: Hợp đồng nguyên tắc song ngữ

Trên đây là bài viết liên quan đến vấn đề Principal contract là gì? Chúngtôi hi vọng rằng qua bài viết, sẽ giúp Qúy bạn đọc nắm rõ về nội dung này.

5/5 - (9 bình chọn)