Phương thức là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 12595 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Cách thức, phương thức hoạt động, tiến hành được chúng ta sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Nhưng ý nghĩa của phương thức là gì? Có lẽ nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Luật Hoàng Phi xin chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề phương thức là gì.

Phương thức là gì?

Phương thức là từ ghép giữa phương pháp và cách thức tạo thành, gộp lại thành phương thức, vậy ta có thể định nghĩa phương thức thông qua định nghĩa của cụm từ phương pháp và cách thức.

Phương pháp là các cách thức, đường lối có tính hệ thống được đưa ra để giải quyết một vấn đề nào đó.

Cách thức là hình thức diễn ra một hành động.

Từ hai khái niệm trên có thể suy ra phương thức là hệ thống các đường lối được đưa ra để giải quyết một vấn đề nào đó được thực hiện dưới một hình thức nhất định.

Bên cạnh việc giải đáp phương thức là gì? chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin có liên quan đến khái niệm phương thức, do đó Quý vị đừng bỏ lỡ các nội dung tiếp theo trong bài viết.

Phân loại phương thức

Hiện nay có rất nhiều dạng phương thức khác nhau trong từng lĩnh vực.

Trong văn học nghệ thuật ta có phương thức biểu đạt. Đây là cách thức con người thông qua sử dụng các công cụ giao tiếp như lời nói, hành động, chữ viết để thể hiện suy nghĩ, tình cảm, quan điểm của mình với đối tượng trực tiếp. Hiện nay có các dạng phương thức biểu đạt sau: tự sự, biểu cảm, miêu tả, nghị luận, thuyết minh, hành chính- công vụ.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại ta có phương thức thanh toán, phương thức vận tải,… Phương thức thanh toán là cách thức để người có nghĩa vụ thanh toán thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình.

Phương thức vận tải là cách vận chuyển hàng hoá từ địa điểm này đến địa điểm khác thông qua phương tiện vận tải. Trong lĩnh vực kinh tế ta có phương thức sản xuất, phương thức phân chia sản xuất theo sản phẩm, …. Phương thức sản xuất là cách thức con người tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu sống của con người.

Trong lĩnh vực chính trị có phương thức lãnh đạo, phương thức đấu tranh,… Phương thức lãnh đạo là biện pháp cơ quan chủ trì, người đứng đầu đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn tầng lớp nhân dân, giai cấp công nhân thực hiện hoạt động theo một đường lối, chủ trương, mục tiêu nhất định. Phương thức đấu tranh là cách thức con người chống trả, phản đối lại bên đối lập để đòi quyền lợi cho mình.

Hình thức và phương thức khác nhau như thế nào?

Hình thức là tổng hợp các yếu tố biểu lộ ra bên ngoài của sự vật, hiện tượng, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung, có thể phân biệt được bằng thị giác của con người. Hình thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

Như vậy có thể thấy hình thức là phạm trù rộng hơn so với phương thức. Hình thức là thứ mà ta có thể nhận biết được bằng thị giác, xúc giác thông qua hình dáng, màu sắc, dạng thể của sự vật. Còn phương thức nó là khái niệm trừu tượng, khó nhận dạng một cách chính xác được bằng mắt thường. Hình thức là cái biểu hiện bên ngoài còn phương thức là cái tồn tại bên trong, cấu tạo nên sự vật hiện tượng.

Hình thức và phương thức luôn tồn tại song hành với nhau không thể tách rời. Hình thức và phương thức luôn phản ánh nên đặc điểm của sự vật hiện tượng, hai phạm trù này luôn phải đi liền với một danh từ, hoặc động từ chỉ sự vật, hiện tượng xác định.

Trên đây là những thông tin cơ bản, bao quát nhất trả lời cho câu hỏi Phương thức là gì? Chúng tôi hi vọng qua bài viết này có thể giúp cho bạn đọc có cái nhìn khái quát về chủ đề này.

5/5 - (8 bình chọn)