Phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 432 Lượt xem

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, luật doanh nghiệp cho phép các công ty khi có nhu cầu đều có thể được tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô của công ty. Vậy phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào? Bài viết xin gửi thông tin đến Quý vị:

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã được bán các loại, cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các loại cổ đông thanh toán đủ cho công ty, tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Như vậy, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty.

Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ công ty cổ phần có thể tăng hoặc giảm tùy theo mức độ phát triển về hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty tuy nhiên việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

– Tình hình và tiềm lực thực tế của công ty khi tiến hành đăng ký hoạt động và tình hình thay đổi, phát triển theo thời gian hoạt động.

– Ngành nghề kinh doanh. Vì một số ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp phải có vốn pháp định. Số vốn điều lệ của công ty cổ phần phải tuân theo quy định pháp luật, các ngành nghề khác nhau quy định mức vốn điều lệ khác nhau.

Phương án tăng vốn điều lê công ty cổ phần bằng cách gì?

Hiện nay có ba phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

– Phương án 1: công ty thực hiện chào bán cổ phần.

– Phương án 2: Công ty chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phiếu của công ty.

– Phương án 3: công ty thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng các cổ phần.

Trong ba phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như đã liệt kê trên, chủ sở hữu công ty cổ phần cần cân nhắc thật kỹ trong việc lựa chọn phương án phù hợp với tình hình của công ty để có thể tăng số vốn điều lệ của công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những thành phần như sau:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II.1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, phải nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và Hội đồng quản trị được giao thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ có được không?

Chào bán cổ phần chính là một trong những phương thức nêu trên để công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ công ty.

Theo Điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ”.

Sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty thực hiện việc đăng lý thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn nhất định là 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. Theo đó thì chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau:

– Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu là cổ đông hiện tại đang nắm giữ phần vốn góp trong công ty. Đây là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Cách huy động vốn này không làm tăng số lượng cổ đông của công ty song vẫn làm tăng vốn điều lệ. Phải chăng đó là chính sách ưu tiên của công ty danh cho những người gắn bó với công ty.

– Chào bán ra công chúng. Chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo luật chứng khoán. Đây là hình thức huy động vốn bên ngoài công ty mang tính rộng rãi.

Theo quy định của luật chứng khoán hình thức chào bán ra công chúng là chào bán chứng khoán cho các nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp như công ty tài chính một số lượng lớn hoặc sử dụng các phương thức như quảng cáo hay mời chào có tính chất rộng rãi ra công chúng.

– Chào bán cổ phần riêng lẻ. Đây cũng là hình thức huy động vốn bên ngoài công ty nhưng mang tính riêng lẻ. Theo quy định của Luật Chứng khoán, hình thức này là việc công ty tổ chức chào bán chứng khoán cho ít hơn một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Trên đây là nội dung về phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, Quý vị có quan tâm, thắc mắc vui lòng liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được tư vấn, hỗ trợ.