Phụ lục hợp đồng tiếng Anh mới nhất 2024 và những lưu ý quan trọng

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 4325 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Ngày nay chúng ta có những giao dịch nhiều với người nước ngoài. Việc hiểu biết mẫu phụ lục hợp đồng Tiếng anh sẽ giúp bạn nhiều trên phương diện pháp lý và tránh những sai sót khi làm việc. Dưới đây mà mẫu phụ lục hợp đồng song ngữ Anh việt và các thông tin về phụ lục bạn cần biết. Hãy tham khảo ngay nhé!

Phụ lục hợp đồng Tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng Tiếng Anh là văn bản được lập ra để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chính về việc triển khai điều khoản hợp đồng. Do vậy nội dung của phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh chỉ bắt buộc có các thông tin lần lượt như sau:

– Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính.

– Lý do thay đổi rõ ràng các điều khoản.

– Thời điểm áp dụng thay đổi

– Cách áp dụng phụ lục hợp đồng trong thực tế.

Do vậy khi tìm kiếm mẫu phụ lục hợp đồng tiếng anh, bạn sẽ thấy nhiều loại: dài, ngắn, chi tiết, đơn giản khác nhau. Đó là do quan điểm soạn thảo mẫu phụ lục của từng doanh nghiệp, hiểu được bản chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp việc xây dựng nó thật đơn giản.

Điều kiện có hiệu lực của phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh

Yêu cầu nội dung phụ lục hợp đồng:

Căn cứ điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng như sau:

– Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Yêu cầu về hình thức của phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng phải lập thành văn bản trong đó phải có:

– Đánh số thứ tự tăng dần theo mốc thời gian ký kết hoặc phát sinh hiệu lực nếu hợp đồng có nhiều phụ lục.

– Phải có công chứng, chứng thực phụ lục hợp đồng phải tuân theo quy trình ký kết hợp đồng chính.

Số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính

Trong bộ luật dân sự và thương mại không có quy định số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính. Tuy vậy đối với từng loại hợp đồng trong từng nội dung công việc khác nhau thì phải chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành liên quan.

Hiện nay chỉ có phụ lục hợp đồng lao động bị giới hạn về số lần ký kết phụ lục điều chỉnh thời hạn của hợp đồng lao động, còn lại các loại hợp đồng khác các bên được tự do thỏa thuận số lượng và nội dung phụ lục hợp đồng.

Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh Mới Nhất

Dưới đây là gợi ý của chúng tôi về mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc(Independence – Freedom – Happiness)

———-o0o———

Địa danh, ngày … tháng… năm….(Place, date … month … year ….)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG (SCHEDULE OF CONTRACT)

Số……………..(number…….)

– Căn cứ theo HĐKT số…………………………………. đã ký ngày…….tháng…….năm…………….

(Pursuant to Agreement No. …………………………………. signed on …… .may………)    

-Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên………………………………………………………………………………………

(Base needs a 2 entity……………………………)

Chúng tôi gồm có (We are include):

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY(Company)…………………………………………Đại diện(General):………………………………

Chức vụ (Position):……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(Address): ………………………………………………………………………………………………………..       

Điện thoại(Phone): ……………………………………………………………………………………………………..

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax code):………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản(Account Number):…………………………………………………………………………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY(Company)…………………………………………………………………………………………………..

Đại diện (General):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (Position):……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(Address): ………………………………………………………………………………………………………..          

Điện thoại(Phone): ……………………………………………………………………………………………………..

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax code):………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản(Account Number):…………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số …………………………………….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

(After upon a comment, satisfied the two side to the end of the Journal of the end of the contract of the contract of the service ………. ………… for an contract contract ……… …………………………….., day …, month … year … tool as following:)

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Điều khoản chung(Article general):

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số (rights and tasks of each party defined in the contract number):………………………………………………………………..

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (Appendix is set the same items, contain the contents and the legal value as together, each party) ………………………………………………………………………………………………..

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐDV số…..và có giá trị kể từ ngày ký……….(This description is 1 section cannot be separated of the HDDV ….. and has a value since the date………)


Đại diện bên A                                                                                                    Đại diện bên B

Giám đốc ký                                                                                                        Giám đốc ký

Trên đây là mẫu và các điều khoản quan trọng liên quan đến phụ lục hợp đồng tiếng Anh mà chúng tôi gợi ý cho bạn. Hy vọng sẽ giúp các bạn trong việc ký kết, giao dịch tốt hơn với người nước ngoài. 

»»» XEM THÊM: Tư vấn soạn thảo hợp đồng các vấn đề về liên quan đến luật bảo hiểm xã hội

5/5 - (1 bình chọn)