Phụ lục hợp đồng là gì? Có bắt buộc phải ký phụ lục không?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 07/09/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 124 Lượt xem
Đánh giá post

Một trong những bộ phận không hề thiếu của hợp đồng là phụ lục hợp đồng. Vậy nên hiểu phụ lục hợp đồng là gì ? Khi nào hợp đồng phải bổ trợ thêm phụ lục ?

Phụ lục hợp đồng là gì ?

Theo Điều 403 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, hợp đồng hoàn toàn có thể có phụ lục kèm theo để pháp luật chi tiết cụ thể một số ít pháp luật của hợp đồng .

Ngoài ra, theo Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2012, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Như vậy, có thể hiểu, phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng.

Các trường hợp phải ký phụ lục hợp đồng

Cũng tại Điều 403 Bộ luật Dân sự nêu trên, phụ lục được phát hành kèm Hợp đồng khi hợp đồng có một số ít lao lý cần được pháp luật cụ thể hơn .
Trong đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Ngược lại, nếu những bên gật đầu lao lý trái này thì coi như lao lý trong hợp đồng đã được sửa đổi .
Đồng thời, Điều 24 Bộ luật Lao động nêu rõ :

Phụ lục hợp đồng lao động lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít pháp luật hoặc để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động .

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, hợp đồng không bắt buộc phải có phụ lục mà chỉ có trong hai trường hợp sau đây :

– Quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.  Và nội dung của phụ lục phải không được trái với nội dung của hợp đồng;

Xem thêm: Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự là gì? Thủ tục xin thế nào?

– Sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý của hợp đồng. Loại phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm mục đích đổi khác, sửa đổi những nội dung bắt đầu của hợp đồng …
Như vậy, chỉ có 02 trường hợp hợp đồng cần phải có phụ lục .

Xem thêm: Nội dung hợp đồng trái với phụ lục thì làm sao?

Phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là gì ? Có bắt buộc ký phụ lục không ? ( Ảnh minh họa )

Phụ lục hợp đồng hoàn toàn có thể ký tối đa bao nhiêu lần ?

Việc hợp đồng ký kết bao nhiêu phụ lục không được Bộ luật Dân sự lao lý đơn cử. Do đó, hoàn toàn có thể hiểu, khi những bên đạt được thống nhất về việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng hoặc một số ít lao lý của hợp đồng cần được lao lý cụ thể hơn thì đều hoàn toàn có thể lập phụ lục hợp đồng .

Đáng chú ý: Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Riêng các điều khoản trái với nội dung trong hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ khi có thỏa thuận khác.

Riêng với hợp đồng lao động, Điều 5 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP nêu rõ :

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết ngoại trừ việc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Như vậy, các loại hợp đồng không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng ngoại trừ một trường hợp duy nhất là hợp đồng lao động sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động.

>> Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất và hướng dẫn cách lập

Nguyễn Hương

Đánh giá post