Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì? Trường Hợp Nào Cần Ký Phụ Lục Hợp Đồng

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 07/09/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 147 Lượt xem
Đánh giá post

Bên cạnh những hợp đồng có nội dung ngắn gọn, rõ ràng thì có những hợp đồng có nội dung rất dài và phức tạp cần kèm theo phụ lục hợp đồng để lý giải, lao lý cụ thể những lao lý có trong hợp đồng. Vậy Phụ lục hợp đồng là gì ? Trường hợp nào cần ký phụ lục hợp đồng ? Phụ lục hợp đồng có giống với hợp đồng phụ không ? Nội dung này sẽ được EFY-eCONTRACT giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây .

Phụ lục hợp đồng là gì?Phụ lục hợp đồng là gì?

1. Phụ lục hợp đồng là gì ?

Theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 có quy định chi tiết về phụ lục hợp đồng:

“ Hợp đồng hoàn toàn có thể có phụ lục kèm theo để lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít lao lý của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng .
Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu : phụ lục của hợp đồng là một phần của hợp đồng. Nó có hiệu lực thực thi hiện hành tựa như như hợp đồng. Nội dung của phụ lục của hợp đồng tương thích với nội dung của hợp đồng và không được trái với nội dung của hợp đồng. Do được thiết kế xây dựng và xác lập kèm theo hợp đồng nên nội dung của phụ lục cũng chính là nội dung của hợp đồng, chúng bị ràng buộc và được triển khai giống như những nội dung khác trong hợp đồng và không hề tách rời .
Một số người nhầm lẫn phụ lục hợp đồng với hợp đồng phụ. Thực chất, phụ lục của hợp đồng không phải là hợp đồng phụ. Hợp đồng phụ là một hợp đồng riêng không liên quan gì đến nhau tách khỏi hợp đồng chính và có hiệu lực hiện hành nhờ vào vào hợp đồng chính. Còn phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng, hiệu lực hiện hành của nó tương tự như như hiệu lực hiện hành của hợp đồng mà nó kèm theo. Các bên trong hợp đồng cũng phải triển khai những nội dung trong phụ lục cùng với nội dung khác trong hợp đồng .

2. Nội dung của phụ lục hợp đồng được trái với nội dung hợp đồng không ?

Thông thường, những bên thỏa thuận hợp tác nội dung trong phụ lục tương thích với nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên, trong 1 số ít trường hợp, vì nguyên do nào đó mà những bên trong hợp đồng lại thỏa thuận hợp tác những nội dung trong phụ lục trái với những lao lý có trong hợp đồng .

Phụ lục hợp đồng là gì?

Nội dung của phụ lục hợp đồng được trái với nội dung hợp đồng không ?
Theo pháp luật tại Điều 403 Bộ luật dân sự năm ngoái thì :
“ Trường hợp phụ lục hợp đồng có pháp luật trái với nội dung của lao lý trong hợp đồng thì lao lý này không có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Trường hợp những bên gật đầu phụ lục hợp đồng có pháp luật trái với lao lý trong hợp đồng thì coi như pháp luật đó trong hợp đồng đã được sửa đổi ” .
Vì phụ lục của hợp đồng là một phần của hợp đồng nên trường hợp này điều luật lao lý lao lý trái với nội dung của hợp đồng sẽ không có hiệu lực thực thi hiện hành, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Trường hợp những bên đồng ý phụ lục hợp đồng có lao lý trái với pháp luật trong hợp đồng thì coi như lao lý đó trong hợp đồng đã được sửa đổi .
Thực tế, nếu hợp đồng và phụ lục của hợp đồng được ký kết vào cùng một thời gian thì nội dung của phụ lục trái với nội dung của hợp đồng là điều ít xảy ra. Và nếu có xích míc về nội dung thì trong trường hợp này nội dung của phụ lục không có hiệu lực thực thi hiện hành cũng sẽ không gây tranh cãi .

3. Các trường hợp phải ký phụ lục hợp đồng

Theo Điều 403 Bộ luật Dân sự nêu trên, phụ lục được phát hành kèm Hợp đồng khi hợp đồng có một số ít lao lý cần được pháp luật cụ thể hơn :
Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Nếu những bên gật đầu phụ lục hợp đồng có pháp luật trái với lao lý trong hợp đồng thì coi như lao lý đó trong hợp đồng đã được sửa đổi
Đồng thời, Điều 24 Bộ luật Lao động nêu rõ : Phụ lục hợp đồng lao động pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít pháp luật hoặc để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động .
Như vậy, hợp đồng không bắt buộc phải có phụ lục mà chỉ có 02 trường hợp hợp đồng cần phải có phụ lục :

– Quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.  Và nội dung của phụ lục phải không được trái với nội dung của hợp đồng;

– Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật của hợp đồng. Loại phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm mục đích đổi khác, sửa đổi những nội dung khởi đầu của hợp đồng …

4. Phụ lục hợp đồng hoàn toàn có thể ký tối đa bao nhiêu lần ?

Việc hợp đồng ký kết bao nhiêu phụ lục không được Bộ luật Dân sự lao lý đơn cử. Do đó, hoàn toàn có thể hiểu, khi những bên đạt được thống nhất về việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng hoặc một số ít lao lý của hợp đồng cần được lao lý chi tiết cụ thể hơn thì đều hoàn toàn có thể lập phụ lục hợp đồng .

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng hoàn toàn có thể ký tối đa bao nhiêu lần ?
Riêng với hợp đồng lao động, Điều 5 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP nêu rõ : Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm đổi khác loại hợp đồng đã giao kết ngoại trừ việc lê dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và cán bộ công đoàn không chuyên trách .
Như vậy, những loại hợp đồng không số lượng giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng ngoại trừ hợp đồng lao động sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động chỉ được triển khai 1 lần .
Trên đây là những giải đáp về phụ lục hợp đồng là gì ? Những trường hợp cần ký phụ lục hợp đồng. Các bên khi giao kết cần nắm rõ, tránh nhầm lẫn với hợp đồng phụ .

Để biết thêm thông tin chi tiết tư vấn soạn thảo hợp đồng mời quý bạn đọc liên hệ ngay tới Luật Hoàng Phi. 1900.6557.

Đánh giá post