Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 08/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 265 Lượt xem
Đánh giá post
1. Khái quát diễn biến, hiệu quả phong trào “ Đồng khởi ”– Nguyên nhân : Mĩ – Diệm công khai minh bạch tăng cường khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng khiến CM miền Nam vô cùng khó khăn vất vả, tổn thất .– Hội nghị lần thứ 15 BCH TƯ Đảng ( 1/1959 ) xác lập :

+ Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạn đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

+ Phương hướng cư bản : khởi nghĩa giành chính quyền sở tại bằng đấu tranh chính trị là hầu hết, tích hợp đấu tranh vũ trang .– Diễn biến : phong trào nổi dậy từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng ( 1959 ) rồi lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu vượt trội ở Bến Tre ( 17/1/1960 ) .– Kết quả : Ta đã phá vỡ từng mảng lớn cỗ máy quản lý của địch ở thôn xã. Đến năm 1960, nhân dân miền Nam đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên .2. Chứng minh tính bước ngoặta. Bước ngoặt đi lên với CM miền Nam : chuyển CM miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công– Trước PT Đồng khởi, hình thái của cách mạng miền Nam là đấu tranh chính trị, độc lập, đòi Mĩ – Diệm thực thi nghiêm chỉnh HĐ Giơ-ne-vơ, giữ gìn và tăng trưởng lực lượng .– Phong trào Đồng khởi là phong trào đấu tranh tiên phong diễn ra sau khi Đảng chuyển hướng chỉ huy : để nhân dân miền Nam sử dụng đấm đá bạo lực CM đánh đổ chính quyền sở tại Mĩ – Diệm ; tích hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang .

– Ý nghĩa:

Xem thêm: Stan là gì?

+ Làm biến hóa hình thái tăng trưởng đi lên của CM miền Nam : từ đấu tranh chính trị độc lập tiến lên KN từng phần và tiến lên cuộc chiến tranh CM+ Sự sinh ra của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Nước Ta ( 20-12-1960 ), giương cao ngọn cờ đoàn kết mọi những tầng lớp nhân dân miền Nam, đấu tranh chống Mỹ và tay sai, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc .+ Lực lượng của CM miền Nam được trưởng thành qua thực tiễn ; nhân dân miền Nam thêm tin cậy vào sự dẫn dắt của Đảng .+ CM miền Nam từ thế bị động sang dữ thế chủ động .=> PT Đồng khởi ghi lại bước ngoặt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên làm cuộc chiến tranh cách mạng .b. Bước ngoặt đi xuống khó khăn vất vả so với chính quyền sở tại TP HCM– Chấm dứt thời kì không thay đổi trong thời điểm tạm thời trong suốt 6 năm, ghi lại sự khủng hoảng cục bộ triền miên của chính quyền sở tại SG .

– Biểu hiện: khủng hoảng trong nội bộ, mâu thuẫn giữa chính quyền VN Cộng hòa với Mĩ (Mĩ mất niềm tin).

– Bước đầu làm lung lay ý chí xâm lược thực dân kiểu mới, đồng thời thể hiện mặt trái của chính quyền sở tại việt nam Cộng hòa .– Mĩ và chính quyền sở tại SG lâm vào thế bị động ở miền Nam việt nam nên bị động biến hóa kế hoạch cuộc chiến tranh và sa lầy trên mặt trận này .=> Phong trào Đồng Khởi là ghi lại bước tăng trưởng nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công .

Đánh giá post

Táo đỏ có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Nấm linh chi có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Lá vối có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Dầu dừa có tác dụng gì?

Cập nhật: 08/05/2022