Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 795 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Các tổ chức, cá nhân khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp cần phải đến Phòng đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của pháp luật.

Vậy cá nhân, tổ chức muốn đăng ký kinh doanh tại Hà Nội thì đến Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội nằm ở đâu và giải quyết những thủ tục hành chính gì cho họ. Bài viết Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội xin gửi thông tin tới quý vị:

Chức năng, nhiệm vụ phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội?

Phòng đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội có những chức năng, nhiệm vụ sau:

Về chức năng của Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội:

– Thực hiện đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Phối hợp với các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội:

– Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận xem xét tính hợp pháp của hồ sơ và hoàn trả hồ sơ đăng ký kinh doanh theo cơ chế “Một cửa”.

– Phòng đăng ký kinh doanh tham gia phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; chuẩn hóa, cập nhật các dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội mà quản lý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục thuế và các tổ chức, cá nhân, các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp tại Hà Nội báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định.

– Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp về nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội có nhiệm vụ là hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh các quận về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn các cá nhận, tổ chức về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 – Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về doanh nghiệp khác ví dụ như là trường hợp giả mạo hồ sơ, người bị cấm thành lập doanh nghiệp,…

– Đề xuất các cơ chế, chính sách trong công tác đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Khi lãnh đạo yêu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng tháng, quý, năm

– Thực hiện việc nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

– Quản lý con dấu, hồ sơ, tài liệu, tài sản đưuọc gia và thực hiện thu, nộp phí theo quy định của pháp luật.

Và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư giao.

Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội ở đâu?

Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội nằm tại tầng 3, Tòa nhà B10A, Khu Đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng kí kinh doanh Hà Nội theo các cách như sau:

– Cách 1: Doanh nghiệp tự mình nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

– Cách 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng theo địa chỉ website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx.

Nộp hồ sơ theo cách này thì doanh nghiệp cần phải có tài khoản của website đó và sau khi nộp qua mạng thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng đăng ký kinh doanh để so sánh đối chiếu với hồ sơ điện tử thì mới được nhận Giấy đăng ký kinh doanh;

– Cách 3: Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, đơn vị cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Hình thức này tuy có mất một khoản chi phí nhưng là hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì có thể tiết kiệm được thời gian và rất đảm bảo hiệu quả, có thể thu về kết quả rất nhanh.

Thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội?

Phòng đăng ký kinh doanh làm việc theo quy định của pháp luật Hành chính Việt Nam cụ thể như sau:

– Thời gian làm việc buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Thời gian làm việc buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Phòng đăng ký kinh doanh làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần trừ các ngày lễ, Tết. Do đó các cá nhân tổ chức cần lưu ý khi nộp hồ sơ để có thể nộp hồ sơ đúng ngày, đúng giờ, không mất thời gian và công sức đi lại.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội

Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội thực hiện những thủ tục hành chính bao gồm những việc như sau:

– Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và xem xét giải quyết hồ sơ về đăng ký kinh doanh như: đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký cấp giấy phép kinh doanh; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước hay nước ngoài; Sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp.

– Thực hiện việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ,…

– Thực hiện cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– Thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp;

– Giải thể doanh nghiệp;

– v.v….

5/5 - (5 bình chọn)