Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì ?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3812 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Phó giáo sư tiến sỹ là gì ?

Phó giáo sư tiến sỹ là từ dùng để chỉ một người nhưng kiêm giữ hai chức danh học hàm và học vị .

– Phó giáo sư được xem như một chức danh khoa học hay học hàm của giảng viên đại học, đây không được coi là chức danh nghề nghiệp nhất định, cụ thể .

Phó giáo sư là một trong những chức danh cao quý được nhà nước phong tặng.

Các tiêu chuẩn nhất định được đặt ra để xem xét, đánh giá đó là về chuyên môn qua các công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực cụ thể; thâm niên công tác trong nghề giáo dục cũng như số năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy; số lượng bài báo với chủ đề về nghiên cứu khoa học và số lượng sinh viên được phân công hướng dẫn để hoàn thành tốt nghiệp, v.v …

– Còn Tiến sỹ ở nước ta hiện nay, được coi như một cấp học vị trong hệ thống giáo dục sau đại học.

Đây là cấp học vị cao nhất do một trường đại học nào đó cấp bằng nhằm ghi nhận một người đã hoàn thành xong bậc giáo dục đại học và có đề tài luận văn nghiên cứu đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định đã đề ra để được công nhận là tiến sỹ .

Những đề tài nghiên cứu trong luận án tiến sỹ phải đảm bảo được tính hoàn toàn mới và chưa từng có ai trước đó làm qua.

>>> Tham khảo: Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì ?

Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là Associate professor PhD (n)

Khái niệm về Phó giáo sư tiến sỹ khi được phiên dịch sang tiếng Anh sẽ là :

– Associate professors are considered to be a scientific title or academic title of university lecturers, this is not considered a specific career title.

Associate Professor is one of the noble titles conferred by the state.

Certain standards are set out to consider and evaluate that is about expertise through works, research projects in specific fields; seniority in education as well as years of experience in teaching; number of articles with the subject of scientific research and the number of students assigned to complete the graduation course, etc.

– PhDs in our country today are considered as a degree level in the graduate education system.

This is the highest level of degree awarded by a certain university to recognize a person who has completed higher education and has a research thesis that meets certain criteria set for accredited doctoral degree.

The research topics in the doctoral thesis must be completely new and never before done by anyone else.

Cụm từ tương ứng với Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì ?

Một số cụm từ tương ứng với Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh như là :

– Giáo sư tiếng Anh là professor (n)

– Phó giáo sư tiếng Anh là Associate Professor (n)

– Tiến sỹ tiếng Anh là Doctor (n)

– Thạc sỹ tiếng Anh là Masters (n)

– Cử nhân tiếng Anh là Bachelor (n)

– Đề tài nghiên cứu khoa học tiếng Anh là Science research topic (n)

– Công trình nghiên cứu khoa học tiếng Anh là Scientific research works (n)

– Học hàm tiếng Anh là Academic rank (n)

– Học vị tiếng Anh là Degree (n)

– Luận văn tiến sỹ tiếng Anh là PhD thesis (n)

– Chức danh tiếng Anh là Title (n)

– Chức danh khoa học tiếng Anh là Scientific title (n).

>>> Tham khảo: Bằng đại học là gì? Bằng đại học tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh viết như thế nào ?

Ví dụ về đoạn văn có sử dụng từ Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh cụ thể đó là :

Phó giáo sư tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1965, hiện đang là giảng viên, Phó phụ trách khoa Luật. Đang công tác tại trường Đại học Công đoàn, có địa chỉ là số 169 đường Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Phó giáo sư tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh đã có thâm niên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành giáo dục về Pháp luật quyền con người.

Bà cũng có công trình nghiên cứu để được công nhận và phong tặng chức danh Phó giáo sư với đề tài là Pháp luật về con người.

=> Associate Professor Dr. Nguyen Thi Thanh, born in 1965, is currently a lecturer and deputy in charge of the Faculty of Law. Working at Union University, with the address is 169 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi City.

Associate Prof. Dr. Nguyen Thi Thanh has 25 years of experience teaching in human rights law.

She also has a research project to be recognized and conferred the title of Associate Professor with the topic of Law on People.

>>> Tham khảo: Tiến sĩ là gì? Tiến sĩ tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)