Phát hành cổ phiếu

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 1107 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Phát hành cổ phiếu là gì?

Phát hành cổ phiếu là một hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần, đây là một hình thức huy động vốn đặc trưng, riêng có của công ty cổ phần bởi theo điều 120, luật doanh nghiệp 2014, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Điều kiện phát hành cổ phiếu?

Hiện nay, theo quy định tại Luật chứng khoán 2006, sửa đổi bổ sung 2010, thì có những điều kiện sau công ty cần đáp ứng để có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng:

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lưu ý: Thời gian sắp tới khi Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, quy định này sẽ có sự thay đổi nhất định trong điều kiện này. Nhưng hiện tại thì quy định về điều kiện phát hành cổ phiếu vẫn được áp dụng theo Luật chứng khoán 2006.

Quy định phát hành cổ phiếu

Về cơ bản nội dung của cổ phiếu khi được phát hành cần đáp ứng các thông tin sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

+ Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

+ Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

+ Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

+ Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);

+ Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

+ Các nội dung khác theo quy định.

Ưu nhược điểm phát hành cổ phiếu

Hình thức huy động vốn thông qua cổ phiếu được thực hiện phổ biến trên loại hình công ty cổ phần, là công cụ hữu ích cho việc tạo nguồn vốn lớn cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều điểm hạn chế gây khó khan trong khi thực hiện. Sau đây, chúng tôi xin nêu ra những mặt lợi hạn để quý khách có thể xem xét:

– Về ưu điểm của phát hành cổ phiếu:

+ Phát hành cổ phiếu hiện nay được xem là hính thức huy động vốn nhanh và công cụ huy động vốn mạnh mẽ cho các công ty cổ phần. Giúp công ty tập trung được nguồn tài chính mạnh mẽ hơn so với các mô hình công ty khác

+ Phát hành cổ phiếu thường giúp cho doanh nghiệp tăng thêm số vốn tự có của mình, đồng thời không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ phải trả lợi tức cố định. Vậy nên, khi công ty cổ phần đó có doanh thu chưa cao thì cũng giảm bớt được nguy cơ phá sản trong trường hợp bị mất khả năng chi trả nợ.

+ Khi tình trạng lạm phát xảy ra thì các loại cổ phiếu thường sẽ có sức hấp dẫn, hiệu quả đầu tư tối ưu hơn so với các loại cổ phiếu ưu đãi hay trái phiếu khác.

+ Khác với hình thức huy động vốn khác là trái phiếu, cổ phiếu thường là một loại chứng khoán có vốn không kỳ hạn, vì thế công ty không phải lo đến vấn đề khi đến kỳ đáo hạn phải trả nợ.

– Về nhược điểm của phát hành cổ phiếu:

+ Khi phát hành cổ phiếu, nếu lượng cổ phiếu được mua lớn bởi một cổ đông, nhóm cổ đông nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến cơ cấu nội bộ của công ty; tạo tầm ảnh hưởng đến quyền lực của các cổ đông trước đó. Việc này cũng đồng nghĩa với việc thu nhập từ cổ phần của các cổ đông cũ bị giảm đi khi phải chia bớt theo các cổ phần của các cổ đông mới.

+ Chi phí cho việc phát hành cổ phiếu thường cũng cao hơn so với chi phí để phát hành các loại trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi.

+ Cổ phiếu thường là loại chứng khoán có mức độ rủi ro cao hơn một số loại chứng khoán khác.

+ Cổ phiếu có thể còn được mua bởi các công ty đối thủ với tham vọng chi phối hoạt động công ty.

Căn cứ vào các phân tích trên, có thể thấy việc phát hành cổ phiếu đem lại nhiều ích lợi cho doanh nghiệp nhờ vào đặc trưng của nó. Tuy nhiên , bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế gây ra trong hoạt động của doanh nghiệp khi tiếp hành chào bán cổ phiếu.

5/5 - (5 bình chọn)