Phát biểu nào sau đây không đúng với EU?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 29/12/2022 |
  • Giáo dục |
  • 7466 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng với EU?

A. Quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế ở các nước thành viên.

B. Sự phát triển của EU luôn gắn với việc bảo đảm tuân thủ quy định hàng rào thuế quan của các nước.

C. Số lượng thành viên và phạm vi lãnh thổ được mở rộng so với khi thành lập rất nhiều.

D. Sự hợp tác giữa các nước thành viên về nhiều mặt được tăng cường.

Đáp án đúng B.

Phát biểu nào sau đây không đúng với EU: sự phát triển của EU luôn gắn với việc bảo đảm tuân thủ quy định hàng rào thuế quan của các nước, mục đích của EU là các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Sự ra đời và phát triển

– Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

– Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

– 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

– 1958: cộng đồng nguyên tử.

– 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).

– 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

– Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.

Mục đích và thể chế của EU

– Mục đích:

+ Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

– Thể chế:

+ Hội đồng châu Âu

+ Nghị viện

+ Hội đồng bộ trưởng

+ Ủy ban liên minh

Vị thế của EU trong nền KT thế giới

– Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

+ Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

+ Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.

– Tổ chức thương mại hàng đầu

+ Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

+ Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

+ EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

+ EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

+ EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

5/5 - (5 bình chọn)