Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 20/12/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 131 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Pháp luật có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, được thể hiện qua các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng – an ninh. Pháp luật thuế luôn được bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp với tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước.

Câu hỏi:

Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào

A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

B. Ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh.

C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Đề án phát triển nhân lực.

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án B. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Thuế doanh nghiệp là các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp dựa trên những nghĩa vụ cụ thể của từng doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, mỗi một doanh nghiệp dựa trên những hoạt động phát triển sản xuất của mình cũng như quy định của pháp luật để xác định các loại thuế mà doanh nghiệp mình phải nộp.

Các loại thuế phải nộp của mỗi doanh nghiệp là khác nhau dựa trên hoat động sản xuất kinh doanh, các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật chứ không ép không doanh nghiệp là phải nộp thuế gì.

Hiện nay có thể thấy pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án khác chưa đúng, chưa chính xác hoàn toàn hoặc còn thiếu:

+ Phương án A: Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp không thể căn cứ dựa vào uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp. Việc dựa theo uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp mang tính chủ quan, không phù hợp và khó để xác định đúng mức thuế cho doanh nghiệp cần nộp.

+ Phương án C: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp không thể căn cứ dựa vào thời gian kinh doanh của doanh nghiệp do thời gian kinh doanh mỗi doanh nghiệp khác nhau nhưng lợi nhuận mang lại cũng có thể khác nhau.

+ Phương án D: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp nếu căn cứ vào việc đề án phát triển nhân lực cũng không phù hợp.

Do đó đáp án đúng trong câu hỏi là đáp án B. pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh.

5/5 - (5 bình chọn)