PHÁP LUẬT LÀ GÌ?

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 20/04/2022 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 100 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

PHÁP LUẬT LÀ GÌ ?

Trong đời sống lúc bấy giờ, pháp luật là thuật ngữ gặp khá tiếp tục. Nhưng có lẽ rằng không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm này và những yếu tố tương quan. Thông qua bài viết này GLaw sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tránh lúng túng khi gặp thuật ngữ này .

I. Pháp luật là gì?

Theo định nghĩa pháp luật là hệ thống bao gồm những quy tắc xử sự chung được đặt ra bởi nhà nước, mang tính chất bắt buộc thực hiện. Có các biện pháp giáo dục hoặc cưỡng chế để đảm bảo thực hiện theo pháp luật hướng tới mục đích bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.       

Bạn đang đọc: PHÁP LUẬT LÀ GÌ?

Có thể nhận thấy định nghĩa của pháp luật gồm có những yếu tố như :

 • Pháp luật là những quy tắc xử sự chung được mạng lưới hệ thống mang tính pháp luật và tính đạo đức, vận dụng với quy mô cả nước, so với mọi chủ thể trong xã hội .
 • Đối với những lao lý của pháp luật được vận dụng chung trong hội đồng, chủ thể không có quyền lựa chọn triển khai hay không. Vì pháp luật mang tính bắt buộc chung và được bảo vệ triển khai .
 • Quá trình hình thành của pháp luật là được Nhà nước phát hành hoặc gật đầu của Nhà nước so với những tập quán bắt đầu đã có sẵn được nâng lên thành pháp luật .
 • Nội dung của pháp luật biểu lộ ý chí, thực chất của giai cấp thống trị .

II. Nguồn gốc của pháp luật :

Pháp luật sinh ra vì nhu yếu của xã hội để quản trị một xã hội đã tăng trưởng ở một mức độ nhất định. Khi xã hội đã tăng trưởng quá phức tạp, Open những giai cấp mang quyền lợi trái chiều với nhau và nhu yếu về chính trị – giai cấp để bảo vệ quyền lợi cho giai cấp, lực lượng thống trị về chính trị và kinh tế tài chính trong xã hội .
Pháp luật là mạng lưới hệ thống những lao lý mang tính bắt buộc được phát hành bởi nhà nước, bộc lộ thực chất của giai cấp thống trị .
Pháp luật sinh ra cùng với sự sinh ra của nhà nước, là công cụ quan trọng để triển khai quyền lực tối cao của nhà nước, bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị và duy trì vị thế. Cả nhà nước và pháp luật đều là mẫu sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp .

III. Pháp luật có những đặc thù gì ?

Pháp luật có những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau như sau :

 • Pháp luật mang tính quy tắc, chuẩn mực bắt buộc triển khai .
 • Nhờ vào quyền lực tối cao Nhà nước để bảo vệ triển khai những quy tắc .

Các chủ thể trong xã hội đều bắt buộc phải thực thi những pháp luật pháp luật như nhau nhờ vào những giải pháp từ giáo dục, thuyết phục đến cưỡng chế .

 • Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền phát hành pháp luật .

Phải trải qua những quá trình, thủ tục phức tạp cùng với sự tham gia và thao tác của rất nhiều những chủ thể khác như những cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan nhà nước nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ nội dung của những pháp luật pháp luật luôn có tính đồng điệu, có năng lực vận dụng thoáng đãng .

 • Pháp luật còn có sự ngặt nghèo về mặt hình thức, được bộc lộ dưới dạng văn bản .

IV. Pháp luật có vai trò gì ?

Pháp luật thể hiện những vai trò khác nhau trên mỗi chủ thể khác nhau:

 • Đối với Nhà nước : Pháp luật được xem là công cụ hữu hiệu nhất để quản trị toàn bộ những yếu tố trong xã hội .
 • Đối với công dân : Pháp luật đóng vai trò quan trọng là phương tiện đi lại để bảo về quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình .
 • Đối với toàn xã hội : Pháp luật đã bộc lộ được vai trò trong việc bảo vệ sự quản lý và vận hành của toàn xã hội, tạo lập và duy trì mối quan hệ bình đằng trong hội đồng .

V. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Nước Ta :

1. Nguyên tắc toàn bộ quyền lực tối cao Nhà nước thuộc về nhân dân :

Điều 2 Hiến pháp 2013 pháp luật :

 • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân .
 • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công dân, nông dân và đội ngũ tri thức .
 • Quyền lực nhà nước là đồng điệu, có sự phân loại, phối hợp, trấn áp giữa những cơ quan nhà nước trong việc triển khai những quyền tư pháp, hành pháp và lập pháp .

Nguyên tắc này đỏi hỏi nội dung của pháp luật cũng như hoạt động giải trí tổ chức triển khai vận dụng, thực thi pháp luật phải thực thi tính toàn quyền của nhân dân, thông suốt tư tưởng nhân dân là chủ thể cao nhất của quyền lực tối cao .

2. Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa :

Nguyên tắc dân chủ được biểu lộ ở quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý dành cho cá thể, tổ chức triển khai và phải trải qua sự ghi nhận của pháp luật bảo vệ thực hiên bằng xã hội và Nhà nước bằng hình thức tương thích .
Pháp luật lao lý những phương pháp thực thi dân chủ : trực tiếp và gián tiếp, nội dung và hình thức thực thi. Xem xét dựa trên quy mô toàn xã hội cũng như trong những hội đồng dân cư, dân chủ chỉ bảo vệ triển khai hiệu suất cao nhất khi thực thi thay đổi can đảm và mạnh mẽ mạng lưới hệ thống chính trị đặc biệt quan trọng là cơ sở .

3. Nguyên tắc nhân đạo :

Nguyên tắc này bộc lộ những giải pháp giải quyết và xử lý so với những cá thể vi phạm pháp luật không gây xúc phạm thể xác, danh dự, nhân phẩm. Các pháp luật bộc lộ theo hướng có lợi nhất cho con người trong khuôn khổ hợp pháp và hợp đạo đức .

4. Nguyên tắc công minh :

Được biểu lộ trên nhiều phương diện, đơn cử như : lao lý và vận dụng những giải pháp giải quyết và xử lý phải hài hòa và hợp lý tùy thuộc vào mức độ và đặc thù của hành vi vi phạm pháp luật, lao lý mức độ thụ hưởng tương ứng với sự góp sức, góp phần, … Đối với từng nghành quan hệ xã hội, công minh lại có những điểm riêng .

5. Nguyên tắc đồng điệu giữa quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý :

 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân không tách rời nhau .
 • Mỗi cá thể đều có nghĩa vị tôn trọng quyền của người khác .
 • Mỗi công dân có quyền thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với xã hội và Nhà nước .
 • Không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác khi thực hiện quyền con người, quyền công dân.

Trên đây là những thông tin về khái niệm pháp luật là gì, những đặc điểm, vai trò, nguồn gốc… của pháp luật được chia sẻ bởi đội ngũ pháp lý của Glaw

5/5 - (5 bình chọn)