Pháp luật được hiểu là hệ thống các?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 24/12/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 245 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong chương trình giảng dạy tại các trường Trung học Phổ thông thì nội dung liên quan đến pháp luật là một trong những nội dung trọng tâm và đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng là nội dung khá khó và mới đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các em học sinh một số nội dung liên quan đến nội dung: Pháp luật được hiểu là hệ thống các?

Câu hỏi: Pháp luật được hiểu là hệ thống các:

A. Quy ước của tập thể.

B. Thói quen hàng ngày trong cuộc sống.

C. Quy phạm, văn bản pháp luật.

D. Nội dung thuộc về đạo đức.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án C. Pháp luật được hiểu là hệ thống các quy phạm, văn bản pháp luật.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án C:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Từ khái niệm trên, có thể các định được pháp luật bao gồm các yêu tố sau:

– Pháp luật mang tính bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện. Có thể hiểu là đối với các quy định của pháp luật được áp dụng chung trong cộng đồng, chủ thể không có quyền đặt ý chí chủ quan của mình vào quyết định là thực hiện hay không.

+ Pháp luật cũng đảm bảo cho việc thực hiện này bằng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, ở mức độ có hành vi chống đối thì sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

+ Điều này đã góp phần tạo ra sự công bằng và bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể.

– Pháp luật được xác định là hệ thống các quy tắc xử sự chung bao gồm các quy phạm mang tính pháp luật và tính đạo đức, được áp dụng trên phạm vi cả nước, đối với mọi chủ thể trong xã hội.

+ Bản chất nội dung của pháp luật là nhằm thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Với các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung pháp luật chính là những yêu cầu, đòi hỏi hoặc cho phép của Nhà nước đối với hành vi ứng xử của các chủ thể trong xã hội. Pháp luật thể hiện ý chí của Nhà nước, thông qua pháp luật Nhà nước cho phép người dân được làm gì, không cho phép họ làm gì hay bắt buộc họ phải làm gì.

– Con đường hình thành của pháp luật là được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận Nhà nước đối với những tập quán, tiền tệ đã có sẵn và được nâng lên thành pháp luật.

Do đó, khi nói đến pháp luật thì thường sẽ nói đến những quy phạm mang tính phổ biến có nghĩa là những khuôn mẫu chung và có tính phổ biến. Xã hội hiện nay không chỉ có pháp luật có tính quy phạm mà đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo các tổ chức chính trị – xã hội đều có tính quy phạm. Chính vì thế, đáp án đúng là đáp án C chứ không phải ba đáp án còn lại.

Như vậy, Pháp luật được hiểu là hệ thống các đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được các em học sinh hệ thống lại kiến thức và vượt qua các bài kiểm tra.

5/5 - (6 bình chọn)