Ở thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4961 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Tiêu hóa ở các loài động vật ăn thực vật và các loài dộng vật ăn thịt có những đặc điểm khác nhau nhất định. Vậy  thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở?

Câu hỏi:

Ở thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở?

A. ruột non
B. dạ dày
C. ruột già
D. manh tràng

Đáp án đúng D.

Ở thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở manh tràng, manh tràng rất phát triển (đặc biệt ở thú ăn thực vật có dạ dày đơn) và có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hóa xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật.

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật:

* Về bộ răng:

Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ, các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ.

* Về dạ dày:

– Dạ dày ở thú ăn thực vật không nhai lại như thỏ, ngựa là dạ dày đơn, không cộng sinh với vi khuẩn tiêu hóa xenlulôzơ.

– Dạ dày ở thú nhai lại như trâu, bò có 4 túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế và có vi khuẩn tiêu hóa xenlulôzơ sống cộng sinh bên trong.

+ Dạ cỏ là nơi dự trữ làm mềm và lên men thức ăn. Trong dạ cỏ, có nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng khác.

+ Dạ tổ ong giúp đưa thức ăn lên trên trong khi nhai lại.

+ Dạ lá sách giúp tái hấp thu nước.

+ Dạ múi khế tiết ra pepsin, HCl tiêu hóa prôtêin có trong cỏ và vi sinh vật từ dạ cỏ xuống.

+ Bản thân vi sinh vật cũng là nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật ăn thực vật.

* Về ruột:

– Ruột non dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt.

– Các chất dinh dưỡng được tiêu hóa hóa học và hấp thu giống như trong ruột non người.

– Manh tràng rất phát triển (đặc biệt ở thú ăn thực vật có dạ dày đơn) và có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hóa xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thu qua thành manh tràng.

5/5 - (5 bình chọn)