Ở một ô tính có công thức sau?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 1526 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Ở một ô tính có công thức sau:

=((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20

A.10

B. 100

C. 200

D. 120

Đáp án đúng là B.

Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 đáp án là 100, thứ tự ưu tiên khi tính toán: từ trái qua phải ∗ / + -, thực hiện các phép toán trong dấu ngoặc ( ) trước, sau đó là phép lũy thừa, sau đó là * / + –

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Sử dụng công thức để tính toán

Ưu điểm:

   – Thực hiện các tính toán nhanh chóng, chính xác và lưu lại kết quả.

   – Thay đổi kết quả tùy theo dữ liệu tương ứng mà không cần viết lại công thức.

Các phép toán được sử dụng:

Phép toán

Kí hiệu toán Kí hiệu excel Ví dụ
Phép cộng + + 1 + 2
Phép trừ 2 – 1
Phép nhân X * 2*2
Phép chia : / 4/2
Phép lũy thừa (a)n ^ 2^3
Phép lấy phần trăm % % 5%2

 – Thứ tự ưu tiên khi tính toán: từ trái qua phải ∗ / + –

   – Thực hiện các phép toán trong dấu ngoặc ( ) trước, sau đó là phép lũy thừa, sau đó là * / + –

Nhập công thức

– Khi nhập công thức vào 1 ô, bắt buộc phải gõ dấu =.

– Các bước thực hiện:

   + B1: chọn ô tính cần thao tác

   + B2: gõ dấu =

   + B3: nhập công thức

   + B4: ấn phím Enter để kết thúc

Sử dụng địa chỉ trong công thức

   – Địa chỉ của ô: là cặp tên cột và tên hàng. Ví dụ: A1, B5, D23,…

   – Khi tính toán, dữ liệu trong ô được biểu thị qua địa chỉ của ô.

   – Ví dụ sử dụng địa chỉ để tính tổng 2 số:

5/5 - (5 bình chọn)