Nước không có vai trò nào sau đây?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3522 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Câu hỏi: Nước không có vai trò nào sau đây?

Có bao nhiêu ý sai? Đó là những ý nào?

I. Quyết định sự phân bố thực vật trên Trái Đất

II. Là thành phần bắt buộc của bất kì tế bào sống nào

III. Là dung môi hòa tan muối khoáng và các hợp chất hữu cơ.

IV. Là nguyên liệu tham gia các phản ứng trao đổi chất.

V. Đảm bảo cho sự thụ tinh kép xảy ra.

VI. Điều hòa nhiệt độ cơ thể.

VII. Tạo sức căng bề mặt của lá, làm lá cứng cáp.

VIII. Kết hợp với CO2 tạo H2CO3 , kích thích quang hợp xảy ra.

A. 1.

B. 2

C. 0

D. 3.

Đáp án đúng B.

Nước không có vai trò đảm bảo cho sự thụ tinh kép xảy ra và kết hợp với CO2 tạo H2CO3 , kích thích quang hợp xảy ra, trong đời sống thự vật nước quyết định sự phân bố thực vật trên Trái Đất, là thành phần bắt buộc của bất kì tế bào sống nào…

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

I – Đúng. Vì: lượng nước phân bố trên trái đất không đều theo không gian và theo thời gian là yếu tố quyết định sự phân bố của thực vật.

II – Đúng. Vì: nước tham gia vào nhiều hoạt động sống và là thành phần không thể thiếu của tế bào.

III – Đúng. Vì: nước có tính phân cực nên nước có khả năng hoà tan các chất phân cực.

IV – Đúng. Vì: nhiều quá trình nước đóng vai trò là nguyên liệu tham gia vào các phản ứng như quá trình quang hợp.

V – Sai. Vì: thụ tinh kép là hoạt động sống có ở thực vật có hoa, là một điểm ưu việt giúp sinh vật thích nghi. Đặc điểm này không phải vai trò của nước.

VI – Đúng. Vì: sự vận chuyển của dòng nước trong cơ thể cũng như quá trình thoát hơi nước giúp nhiệt độ bao quanh cơ thể được duy trì khá ổn định.

VII – Đúng. Vì: khi tế bào no nước thì thể thích sẽ tăng lên. Từ đó giúp căng bề mặt của lá và giúp cây cứng cáp hơn.

VIII – Sai. Vì: Nước là nguyên liệu trực tiếp tham gia vào quá trình quang hợp còn nước không có vai trò kết hợp với CO2 tạo H2CO3, kích thích quang hợp xảy ra.

Nước không có vai trò đảm bảo cho sự thụ tinh kép xảy ra vì thụ tinh kép là hoạt động sống có ở thực vật có hoa, là một điểm ưu việt giúp sinh vật thích nghi. Nước cũng không kết hợp với CO2 tạo H2CO3, kích thích quang hợp xảy ra vì nước là nguyên liệu trực tiếp tham gia vào quá trình quang hợp.

5/5 - (4 bình chọn)