Nội dung là gì?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 8991 Lượt xem
3.9/5 - (22 bình chọn)

Nội dung là một từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày, sử dụng thường xuyên trên thực tế. Tuy nhiên, để hiểu rõ được khái niệm của nội dung không phải ai cũng biết được.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm trả lời cho câu hỏi: Nội dung là gì?

Nội dung là gì?

– Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin:

+ Nội dung là phạm trù chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạ nên sự vật.

+ Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin thì nội dung và hình thức là một phạm trù tỏng phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin,

– Theo khái niệm từ từ điển Tiếng Việt thì Nội dung là mặt bên trong của sự vật, cái được hình thức chứa đựng hoặc biểu hiện.

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

– Nội dung quyết định hình thức:

+ Đối với quá trình vận động, phát triển của sự vật hiện tượng, nội dung có vai trò quyết định hình thức. Từ đó, nội dung bao giờ cũng là mặt đồng nhất, có khuynh hướng chủ đạo là biến đổi còn đối với hình thức là mặt tương đối bền vững, khuynh hướng chủ đạo của hình thức là ổn định.

+ Biến đổi, phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi, phát triển của nội dung, hình thức cũng sẽ biến đổi nhưng chậm hơn, ít hơn so với nội dung,khi nội dung biến đổi hình thức cũng bắt buộc phải biến đổi theo để có thể phù hợp với nội dung mới.

– Nội dung và hình thứ có tính thống nhất và gắn bó khăng khít với nhau:

+ Bất kỳ sự vật nào cũng phải có sự đồng thời cả hình thức và nội dung không có sự vật nào chỉ có hình thức mà không có nội dung hay chỉ có nội dung mà không có hình thức. Do đó, nội dung và hình thức phải thống nhất với nhau thì sự mới tồn tại.

+ Sự vật được cấu tạo từ nhiều yếu tố, nhiều mặt khác nhau nhưng yếu tố này thống nhất với nhau, gắn kết với nhau chứ không tách rời nhau. Do đó, những mặt những yếu tố đó vừa là chất liệu làm nên nội dung vừa tham gia vào các mối liên hệ tạo nên hình thức.

+ Nội dung và hình thức không tách rời nhau mà gắn bó rất mật thiết với nhau, không có nội dung nào không tồn tại hình thức và cũng không có hình thức nào không chứa nội dung. Với một nội dung trong từng tình hình khác nhau có thể có nhiều hình thức và ngược lại cùng một hình thức có thể hiện những nội dung khác nhau.

– Phương pháp luận:

+ Nhằm nhận thức và cải tạo sự vật, trước hết phải căn cứ vào nội dung nhưng hình thức tác động trở lại nội dung nên trong hoạt động thực tiễn cần phải thường xuyên đối chiếu giữa nội dung và hình thức làm cho hình thức phù hợp với nội dung.

+ Hoạt động thực tiến chủ động sử dụng nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn trong những giai đoạn khác nhau vì cùng một nộ dung trong quá trình phát triển có thể có nhiều hình thức và ngược lại.

+ Nhận thức không được tách rời tuyệt đối hóa giữa nội dung và hình thức vì hình thức và nội dung luôn gắn bó với nhau trong quá trình vận động phát triển của sự vật, cần chống chủ nghĩa hình thức.

– Hình thức không phụ thuộc vào nội dung mà tác động trở lại nội dung:

+ Sự tác động qua lại giữa nội dung và hình thức diễn ra trong suốt quá trình phát triển của sự vật. Đầu tiên, các biến đổi trong nội dung chưa ảnh hưởng đến hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững của hình thức. Nhưng khi biến đối liên tục diễn ra thì tới một thời điểm nào đó hệ thống mối liên hệ tương đối cứng nhắc đó trở nên chật hẹp.

+ Nội dung giữ vai trò quyết định so với hình thức nhưng điều đó không đồng nghĩa là hình thức luôn theo nội dung. Ngược lại hình thức luôn độc lập nhất định và tác động tích cực phát triển của nội dung. Nếu hình thức không phù hợp với nội dung, hình thức sẽ kìm hãm sự phát triển của nội dung.

+ Đến một thời điểm nội dung và hình thức sẽ xung đột sâu sắc với nhau, nội dung mới sẽ phá bỏ hình thức cũ, hình thức mới sẽ được hình thành. Từ cơ sở của hình thức mới nội dung mới tiếp tục biến đổi và phát triển chuyển sang trạng thái mới về chất.

– Những tác động của hình thức lên nội dung:

Hình thức do nội dung quyết định nhưng hình thức có tính độc lập tương đối và tác động ngược trở lại nội dung. Sự tác động của hình thức đến nội dung ở chỗ:

+ Nếu không phù hợp với nội dung thì hình thức sẽ ngăn cản, kìm hãm sự phát triển của nội dung.

+ Nếu phù hợp với nội dung thì hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nội dung phát triển.

Như vậy, Nội dung là gì? Đã được chúng tôi trả lời trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung chú trọng phân tích mối quan hệ của cặp phạm trù nội dung và hình thức. Chúng tôi mong rằng với những nội dung chúng tôi đã nêu trong bài sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

3.9/5 - (22 bình chọn)