Nhuận bút là gì? Đối tượng hưởng nhuận bút? Cách tính nhuận bút?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3606 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Nhuận bút là từ ngữ thường được sử dụng trong các lĩnh vực xuất bản, báo chí. Vậy nhuận bút là gì? Tiền nhận bút được quy định như thế nào? Khách hàng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn những quy định pháp luật liên quan đến nhuận bút.

Nhuận bút được hiểu như thế nào?

Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm sau đây gọi chung là tác phẩm được sử dụng.

Quỹ nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để chi trả nhuận bút, thù lao và các lợi ích vật chất khác.

Nhiều người khi hiểu được Nhuận bút là gì thì thường hay có câu hỏi, nhuận bút có phải được hiểu giống thù lao hay không? Song thực chất nhuận bút và thù lao bản chất là hoàn toàn, khác nhau:

Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người thực hiện công việc có liên quan đến tác phẩm theo quy định như liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm.

Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử

Đối tượng hưởng nhuận bút

a) Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện sử dụng.

b) Biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu) đối với báo nói.

c) Biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), họa sĩ đối với báo hình.

Đối tượng hưởng thù lao

a) Lãnh đạo cơ quan báo chí; người sưu tầm, người cung cấp tác phẩm, văn bản, tài liệu, biên tập viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, trị sự và những người thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm (đối với báo in, báo điện tử);

b) Lãnh đạo cơ quan báo chí, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện; biên tập viên, biên dịch viên, phát thanh viên, diễn viên, chỉ huy dàn dựng âm nhạc, thiết kế ánh sáng, trợ lý nghệ thuật đạo diễn hình, đạo diễn âm thanh, kỹ thuật và những người thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm, chương trình (đối với báo nói, báo hình).

Tiền nhuận bút được quy định như thế nào?

Hiện nay với mỗi lĩnh vực khác nhau thì pháp luật cũng có quy định về tiền nhuận bút khác nhau, song trong bài này chúng tôi hướng đến giải đáp liên quan đến tiền nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản như sau:

Thứ nhất: mức nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của tác phẩm đến kinh tế – xã hội, mức độ đóng góp vào tác phẩm, các quy định khuyến khích sáng tạo tác phẩm và quy định của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm hoặc theo hợp đồng sử dụng xuất bản phẩm với nhà xuất bản.

Tuy nhiên mức nhuận bút của tác giả không thấp hơn mức thù lao của người tham gia công việc có liên quan đến tác phẩm cùng thể loại.

Thứ hai: Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, phóng sự điều tra; tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác; tác giả của tác phẩm được thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm và những trường hợp đặc biệt khác được hưởng nhuận bút cao hơn nhằm khuyến khích sáng tạo.

Thứ ba: Tác phẩm thuộc loại hình sáng tác, nghiên cứu được trả nhuận bút cao hơn tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, biên soạn, chú giải, tuyển tập và hợp tuyển.

Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định của cơ quan sử dụng tác phẩm khi tác phẩm đó được sử dụng làm tuyển tập, hợp tuyển, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm và biên soạn thành tác phẩm mới hoặc dịch sang ngôn ngữ khác.

Đối với tác phẩm gốc được dịch sang ngôn ngữ khác để thể hiện trên loại hình báo chí khác hoặc ấn phẩm báo chí khác của cùng một cơ quan báo chí, việc chi trả nhuận bút thực hiện theo quy định của từng cơ quan báo chí.

Thứ tư: Tác phẩm lưu hành nội bộ, không kinh doanh hưởng chế độ nhuận bút thấp hơn tác phẩm thuộc thể loại tương ứng có kinh doanh. Mức nhuận bút do tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và bên sử dụng tác phẩm thỏa thuận. Riêng đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả thỏa thuận.

Lưu ý: Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng tác phẩm phải trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định. Trường hợp cơ quan báo chí đã liên hệ, thông báo ít nhất 3 lần cho người hưởng nhuận bút, thù lao nhưng không nhận được hồi âm thì tiền nhuận bút, thù lao đó được kết chuyển sang Quỹ nhuận bút của năm tiếp theo.

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đối với cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động, việc trả nhuận bút cao hơn mức bình quân chung do Tổng biên tập quyết định căn cứ vào chất lượng, thể loại, khung hệ số nhuận bút nhưng không vượt quá hệ số tối đa tại khung nhuận bút.

Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử

a) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

6

2

Tranh

6

3

Ảnh

6

4

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

6

Sáng tác văn học (thơ, văn)

18

7

Nghiên cứu

18

b) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo nói:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa đối với cấp tỉnh

Hệ số tối đa đối với cấp huyện

1

Tin

Trả lời bạn nghe đài

6

2

2

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

6

3

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

6

4

Sáng tác văn học (thơ, truyện)

18

6

5

Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục

18

6

6

Tọa đàm, giao lưu

30

10

c) Khung nhuận bút cho tác phàm báo hình:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn xem truyền hình

6

2

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

3

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

4

Sáng tác văn học (thơ, truyện)

18

5

Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục

18

6

Tọa đàm, giao lưu

30

d) Khung nhuận bút cho tác phẩm báo điện tử:

Nhóm

Thể loại

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

6

2

Tranh

6

3

Ảnh

6

4

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

18

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

18

6

Sáng tác văn học (thơ, văn)

18

7

Nghiên cứu

18

8

Trực tuyến

Media

30

Cách tính nhuận bút?

Theo quy định tại Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí cách tính nhuận bút như sau:

Cách tính nhuận bút:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Trong đó:

– Mức hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút.

– Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là tiền lương cơ sở).

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Hoàng Phi, giải đáp thắc mắc Nhuận bút là gì trong lĩnh vực xuất bản, báo chí. Khách hàng quan tâm, tham khảo nội dung bài đọc, có điều gì chưa rõ vui lòng phản hồi trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ.

5/5 - (5 bình chọn)