Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 19/09/2022 |
  • Giáo dục |
  • 689 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Câu hỏi: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:

A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất

B. Chắn gió bão, sóng biển

C. Nghiên cứu khoa học

D. Cả A,B và C đều đúng

Đáp án đúng: B. Chắn gió bão, sóng biển.

Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: Chắn gió bão, sóng biển

Lý giải việc chọn đáp án B đúng là do:

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn.

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay.

+ Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

+ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

Cụ thể:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn:

Đây là những diện tích rừng thường tập trung ở thượng nguồn các dòng sông. Nó có tác dụng điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các dòng chảy và hồ trong mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn chế bồi lấp các dòng sông, hồ…

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay:

Loại rừng này có tác dụng chủ yếu là phòng hộ nông nghiệp, bảo vệ các khu dân cư, các khu đô thị, các vùng sản xuất và các công trình khác. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay thường tập trung ở ven biển.

+ Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển:

Đây là loại rừng mọc tự nhiên hoặc được gây ương ở cửa các dòng sông và được sử dụng chủ yếu để ngăn sóng, bảo vệ các công trình ven biển, cố định bùn cát lắng động để hình thành các vùng đất mới.

+ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường:

Là các dải rừng đã và đang được trồng xung quanh các khu dân cư, các khu công nghiệp, các đô thị lớn với chức năng chính là điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái ở những khu vực đó và kết hợp phục vụ nghỉ ngời, du lịch.

5/5 - (3 bình chọn)