Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2765 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là?

A. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.

B. Đổi điện xoay chiều 220V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn.

C. Đổi điện xoay chiều 220V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn.

D. Đổi điện xoay chiều 220V thành điện xoay chiều  có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

Đáp án đúng D.

Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là đổi điện xoay chiều 220V thành điện xoay chiều  có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải, mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với các bộ phận nguồn,dây dẫn để thực hiện một chức năng nào đó trong kỹ thuật điện tử.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Nguồn điện một chiều cung cấp cho các thiết bị điện tử có thể dùng pin, acquy hoặc chỉnh lưu đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.

– Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với các bộ phận nguồn,dây dẫn để thực hiện một chức năng nào đó trong kỹ thuật điện tử.

– Mạch nguồn một chiều là mạch điện quan trọng trong một thiết bị điện tử, nó có nhiệm vụ biến đổi điện xoay chiều từ mạng lưới quốc gia thành điện một chiều có mức điện áp ổn định và công suất cần thiết để nuôi toàn bộ các thiết bị điện tử.

– Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều bao gồm: Biến áp nguồn; mạch chỉnh lưu; mạch lọc nguồn; mạch ổn áp; mạch bảo vệ. Mạch nguồn điện thự tế được ghép nối bởi bốn khối sau:

+ Khối 1 là biến áp nguồn: Dùng để đổi điện xoay chiều 220 V thành các mức điện áp cao lên hay thấp xuống tùy theo yêu cầu của tải.

+ Khối 2 là mạch chỉnh lưu: Dùng các điôt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều, có nhiều cách mắc mạch chỉnh lưu nhưng phổ biến nhất là mắc mạch chỉnh lưu cầu.

+ Khối 3 là mạch lọc nguồn: Dùng các tụ hóa có trị số điện dung lớn phối hợp với cuộn cảm L có trị số điện cảm lớn để lọc. san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chều ra trên tải được bằng phẳng.

Mạch lọc dùng LC mắc phối hợp là mạch lọc có hiệu quả nhất song trên thực tế để đơn giản mạch điện có thể chỉ dùng một tụ lọc.

+ Khối 4 là mạch ổn định điện áp một chiều: Dùng để giữ cho mức điện áp một chiều ra trên tải luôn luôn ổn định mặc dù mức điện áp ở đầu vào luôn biến đổi hoặc dòng điện tiêu thụ chạy ra tải luôn thay đổi trong một giới hạn cho phép nào đó. Mạch ổn áp IC được sử dụng rất phổ biến vì vừa đơn giản, gọn nhẹ lại có chất lượng cao.

5/5 - (6 bình chọn)