Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 3781 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành bên các lưu vực sông lớn và kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Liên quan đến vấn đề này nhiều người đặt câu hỏi Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của?

Câu hỏi: Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của:

A. Nhà nước độc tài quân sự.

B. Nhà nước dân chủ chủ nô

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. Nhà nước cộng hòa quý tộc

Đáp án đúng là đáp án C.

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành bên các lưu vực sông lớn như sông Nin, sông Hằng, sông Ấn, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang… Chính vì vậy mà hầu hết các quốc gia cổ đại phương Đồng đều tập trung phát triển nông nghiệp, chăn nuôi.

Quá trình hình thành nhà nước được bắt đầu từ quá trình liên kết thị tộc, liên minh bộ lạc xuất phát từ nhu cầu của việc trị thủy, tuy nhiên vẫn bảo lưu dai dẳng những tàn dư của xã hội nguyên thủy. Do vậy mà các quốc gia cổ đại Phương Đông là quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, mọi quyền lực đều được tập trung vào tay người đứng đầu đất nước là vua, là người sở hữu quyền lực tối cao, quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và chỉ huy quân đội.

Xã hội của các quốc gia cổ đại Phương Đông được chia thành 3 tầng lớp chính đó là:

– Tầng lớp quý tộc, gồm có quý tộc tăng lữ và quý tộc quan lại

– Tầng lớp nông dân công xã chiếm trên 90% dân cư trong xã hội, đây được xác định là lực lượng sản xuất chính;

– Tầng lớp nô lệ, phục vụ trong các cung điện và quan lại giàu có, là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội.

Như vậy có thể nhận thấy rằng Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước độc tài quân sự là đáp án sai bởi vì: các quốc gia cổ đại Phương Đông là quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua là người sở hữu quyền lực tối cao, quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và chỉ huy quân đội.

+ Phương án B. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước dân chủ chủ nô là đáp án chưa chính xác. Bởi vì nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, hình thành những giai cấp đầu tiên – giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ, còn các nhà nước phương đông là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua là người sở hữu quyền lực tối cao

+ Phương án D. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước cộng hòa quý tộc là đáp án sai bởi vì cộng hòa quý tộc là kiểu nhà nước trong đó nguyên thủ quốc gia và cơ quan lập pháp đều do những người trong tầng lớp quý tộc ứng cử và bầu cử thành lập ra. Còn nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông là do vua đứng đầu, và vua không được bầu qua hình thức bầu cử mà thông thường là qua hình thức cha truyền con nối.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

5/5 - (6 bình chọn)