Nhà nước cổ đại phương đông là?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 14/03/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 163 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Sự phát triển tất yếu dẫn đến sự phân hóa xã hội, xuất hiệ kẻ giàu người nghèo, quý tộc và bình dân, trên các cơ sở đó giai cấp và nhà nước đã ra đời. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ rất sớm. Vậy nhà nước cổ đại phương đông là?

Câu hỏi:

Nhà nước cổ đại phương đông là?

A. Nhà nước độc tài chuyên chế

B. Nhà nước chiếm hữu nô lệ

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại

D. Nhà nước dân chủ chủ nô

Đáp án đúng C.

Nhà nước cổ đại phương đông là nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy hành chính quan liêu giúp việc thừa hành.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Từ thiên niên kỷ IV đến thiên niên kỷ III TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đã được hình thành ở lưu vực sông Nin, sông Ti gơ rơ và Ơ phơ rát, sông Ấn, sông Hằng, sông Hoàng Hà.

Xã hội có giai cấp hình thành từ liên minh bộ lạc, do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi. Nhà nước lập ra để điều hành và quản lí xã hội. Cơ cấu bộ máy nhà nước mang tính chất một nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền, đứng đầu là vua.

Vua dựa vào quý tộc và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng. Vua chuyên chế – người Ai Cập gọi là Pharaôn (cái nhà lớn), người Lưỡng hà gọi là Enxi (người đứng đầu), Trung Quốc gọi là Thiên Tử (con trời). Giúp việc cho vua là một bộ máy hành chính quan liêu gồm quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai cập), Thừa tướng (Trung quốc), họ thu thuế, xây dựng các công trình như đền tháp, cung điện, đường sá, chỉ huy quân đội.

Như thế, các quốc gia cổ đại phương Đông đều đã được hình thành từ khoảng thiên niên kỉ IV – III TCN. Đây là những nhà nước ra đời vào loại sớm nhất thế giới. Quá trình hình thành nhà nước từ các liên minh bộ lạc do nhu câu trị thuỷ và xây dựng các công trình thuỷ lợi nên quyền hành cần tập trung vào trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế. Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy hành chính quan liêu giúp việc thừa hành… gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.

5/5 - (6 bình chọn)