GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ KHÍ DUYÊN HẢI – Tài liệu text

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 12/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 280 Lượt xem
Đánh giá post
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 12.43 MB, 120 trang )

nhân viên đã từng gắn bó,sống chết lao động quên mình vì sự phát triển của công

ty. Trải qua quá trình đó Cơ khí Duyên Hải có thể rút ra một số điểm nổi bật sau:

– Đoàn kết là truyền thống xuyên suốt nửa thế kỉ của các thế hệcán bộ, đảng viên và

công nhân.Năng động sáng tạo vượt khó là một trong những yếu tố làm nên những

thành tích của công ty cơ khí DuyênHải.

– Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đualao động

sản xuất, cải tiến kĩ thuật đổi mới công nghệ một truyền thống của công ty.

Trong những năm gần đây,Đảng bộ và công nhân công ty Cơ khí Duyên

Hải đã thực sự cố gắng, lỗ lực phấn đấu vươn lên, đoàn kết khắc phục khó khăn ,

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.Tuy tình hình sản xuất, kinh doanh có

nhiều biến động nhưng công ty đã chủ động điều phối,quá trình sản xuất để không

ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập của người lao động tăng, nộp ngân sách Nhà

nước năm sau cao hơn năm trước. Công ty vẫn đứng trong tốp các đơn vị có mức

doanh thu khá trong tổng công ty. Các chỉ tiêu về tình hình sản xuất những năm

gần đây của công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.Công ty Cơ khí Duyên Hải đã

chấm dứt một thời kì khó khăn, tạo ra những triển vọng mới.

1.2. Vị trí địa lý của nhà máy Cơ khí Duyên Hải

Hình 1.1: Công ty cơ khí Duyên Hải

Nhà máy Cơ khí Duyên Hải hiện nay nằm trên quốc lộ 5 cũ tại km9, thuộc

địa phận Quán Toan, quân Hồng bang, thành phố Hải Phòng. Đây là cơ sở mới

được di chuyển đến, trước đây nhà máy đặt tại địa phận phường Máy Tơ, quận

Ngô Quyền.

7

Vì nhà máy nằm trên quốc lộ 5 cũ nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển

hàng hoá. Tại khu vực này có nhiều nhà máy công nghiệp như côngty thép Việt

Úc, công ty thépViệt Nhật,công ty thépViệt Hàn…nên thuận tiện cho việc giao lưu

hợp tác trong côngviệc.

1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính

Sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà máy cơ khí Duyên Hải được mô tả như hình

sau:

Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà máy

Giám đốc công ty: là đại diện pháp nhân của công ty, thay mặt HĐQT côngty

điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm bảo toànvốn, đảm

bảo mọi hoạt động của công ty, đảm bảo mọi quyền lợi cho cán bộ công nhân viên

và nộp thuế cho nhà nước.Giám đốc công ty cũng làn gười chịu trách nhiệm trước

pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Phó giám đốc kinh doanh: là người giúp việc trực tiếp cho giám đốc, phụ trách

công tác kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, quảng cáo triểnlãm, công tác

khoa học. Thay mặt giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty khi giám đốc

đivắng.

Phó giám đốc kĩ thuật :là người giúp việc trực tiếp cho giám đốc ,chịu trách

nhiệm điều hành sản xuất của công ty như kĩ thuật, chất lượng sản phẩm,mua bán

đầu tư thiết bị, kĩ thuật sáng kiến cải tiến.

Dưới sự điều hành của ban giám đốc, mỗi phòng ban có chức năng và nhiệm vụ

8

riêng:

+ Phòng sản xuất kinh doanh: là bộ phận tham mưu tổng hợp, giúp giámđốc quản

lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất,đôn dốc, kiểm

tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu ở các phân xưởng của công ty.

+Phòn gquản trị đời sống: thực hiện quản lý điều hành các hoạt động hàng ngày

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tình hình đời sống sinh hoạt,

ăn uống của cán bộ công nhânviên.

+ Phòng tiêu chuẩn chất lượng ISO: chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát,duy trì mọi

tiêu chuẩn về hàng hoá cũng như thiết bị máy móc đúng quy trình,lập kế hoạch và

đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của tiêu chuẩn ISO.

+Phòng tổ chức hành chính và lao động tiền lương: thực hiện công tác tổ chức

cánbộ,công tác hành chính,giải quyết các chính sách, chế độ đối với

Cán bộ công nhân viên công ty,từ đó góp phần đảm bảo tính hiệu quả sản xuất

kinh doanh của công ty.

+ Phòng bảo vệ: tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự an ninh

của công ty.

+ Phòng vật tư- vận tải: chịu trách nhiệm lập kế hoạch mua sắm và phân phối vật

tư phục vụ cho sản xuất. Chuyên chở hàng giao cho khách hàng.

+ Phòng tài chính- kế toán: tổ chức thực hiện công tác kế toán, thực hiện các hợp

đồng tài chính, đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về

tài chính của công ty đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả.Phòng tài chinh kế

toán còn có chức năng phản ánh khách quan và giám đốc hiệu quả quá trình sản

xuất kinh doanh của công ty.Là một trong những công cụ quan trọng của hệ thống

quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp.

+ Phòng cơ điện- dụng cụ: thực hiện sửa chữa, thay thế các máy móc theo yêu cầu,

chịu trách nhiệm sửa chữa và đảm bảo nguồn điện cung cấp cho hoạt động sản

xuất của công ty, làm tốt công tác an toàn điện cho người lao động.

+PhòngKCS: là bộ phận giúp giám đốc tổ chức và thực hiện kiểm tra chất lượng

sản phẩm được chế tạo ở công ty trước khi được đem đi tiêu thụ

Nhiệm vụ chính của phân xưởng này là tạo ra phôi rèn theo khuôn mẫu để chuyển

đi gia công cơ khí và một số mặt hàng được gia công hoàn thiện,để thực hiện được

nhiệm vụ,trên phân xưởng Rèn Dập được trang bị 03 máy búa,02 máy cưa

9

cần,01máy mài 2đá,01 cầu trục 3.2T và hệ thống lò nung phôi rèn.

1.4Diện tích, mặt bằng nhà máy cơ khí Duyên Hải

Nhà máy làm việc 2 ca, mỗi phân xưởng đều có các thiết bị điện có vai trò

quan trọng liên quan đến quá trình sản xuất để tạo ra một sản phẩm. Do vậy việc

cung cấp điện cho nhà máy phải đảm bảo liên tục, tin cậy và có chất lượng điện

năng tốt vì thế nhà máy được đánh giá là phụ tải loạiII.

2

Nhà máy có tổng diện tích là 4200m có 7 phân xưởng, 1 phòng cơ điện và

dụng cụ, một nhà kho và các phòng ban. Trong đó diện tích của từng phân xưởng

và các phòng khác như sau:

Phân xưởng đúc có diện tích là 25x20m, phân xưởng kết cấu thép I có diện

tích là 20x10m, phân xưởng kết cấu thép II có diện tích là 20x10m,phân xưởng cơ

khí có diện tích là 20×7.5m,phân xưởng lắp ráp có diện tích là 20×7.5m,phân

xưởng rèn dập có diện tích là 20×7.5m,phân xưởng cán thép có diện tích là

20×17.5m, các phòng ban có diện tích là 20×7.5m, nhà kho có diện tích là

10x10m.Các phân xưởng được bố trí thẳng hàng kề nhau.Phần diện tích sân và lối

đi lại khoảng 1100m

2

còn lại phần đất trống có diện tích là

2

1000m .

– Sơ đồ mặt bằng của nhà máy:

Diện tích và công suất đặt của các phân xưởng trong trong nhà máy được

biểu diễn trên bảng1.3:

Bảng 1.3: Diện tích và công suất đặt của các phân xưởng

KH trên MB

Tên phân xưởng

Diện tích,m

2

Công suất đặt,kW

1

Phân xưởng đúc

500

860

2

Phân xưởng kết cấu thépI

200

160

3

Phân xưởng kết cấu thépII

200

110

4

Phân xưởng cơkhí

150

5

Phân xưởng lắp ráp

150

100

6

Phân xưởng rén dập

150

150

7

Phân xưởng cán thép

350

10

8

Phòng cơ điện và dụng cụ

150

150

9

Các phòng ban

150

100

10

Nhà kho

100

50

____________________________________________________________________

11

CHƯƠNG II

KỸ THUẬT VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO

MÁY TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ

DUYÊN HẢI

12

CHƯƠNG II

KỸ THUẬT VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TRONG

NHÀ MÁY CƠ KHÍ DUYÊN HẢI

1. Đặc điểm các sản phẩm chính và dạng sản xuất trong năm 2014-2015:

1.1 Hộp giảm tốc:

Hiện nay, nhà máy Cơ khí Duyên Hải thực hiện sản xuất hàng loạt đối với

các mặt hàng truyền thống như: hộp giảm tốc,hộp số,chi tiết máy bán trên thị

trường,bên cạnh đó nhà máy cũng nhận một số mặt hàng riêng theo đơn đặt hàng

của khách hàng như dây chuyền cán thép, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác trong

kinh doanh.

Hộp giảm tốc gồm có các loại: 250, 350, 450, MC80, B800.

Sản lượng hàng năm của các loại đạt 200 hộp/năm.

Các hộp giảm tốc này sử dụng trong các máy kéo,băng tải.

Các đối tác cung cấp chính là của Công Ty Than Mạo Khê.

Hình 1.1: Hộp giảm tốc

1.2 Lưới chắn rác thủy điện:

– Sản lượng hàng năm 20 tấm lưới/năm

– Sử dụng chắn rác trong các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu.

– Đối tác cung cấp chính là thủy điện Sơn La, Lai Châu.

13

Hình 1.2 : Lưới chắn rác thủy điện

1.3 Van nước:

– Sản lượng hàng năm 10 chiếc.

– Đối tác cung cấp chính là viện nghiên cứu bơm Việt Nam.

– Sử dụng trong các nhà máy bơm nước.

Hình 1.3: Van nước

1.4 Van thủy điện Sơn La:

– Sản lượng 20 van/năm.

– Đối tác chính thủy điện Sơn La, Lai Châu.

– Sử dụng trong các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Chau.

14

Hình 1.4 : Van thủy điện Sơn La

2.Quy trình công nghệ của các sản phẩm chính trong phân xưởng cơ khí:

2.1 Mô tả kết cấu sơ lược

Vỏ hộp giảm tốc được chế tạo thành hai phần gồm: Thân hộp và nắp hộp đúc

bằng gang GX21-40.

Các trục mang bánh răng truyền động nằm song song với nhau trên một mặt

phẳng ngang, toàn bộ chi tiết nằm trong hộp kín do đó làm việc được ở nơi có nhiều

bụi.

Đầu vào trục nhanh của hộp giảm tốc có hình dạng côn, đầu ra có dạng hình trụ.

Các bánh răng truyền động thuộc loại răng nghiêng, dạng răng thân khai .Phía

trên nắp hộp là cửa quan sát phía trong hộp khi cần thiết để đổ dầu bôi trơn.

Giữa thân có núm đặt que thăm dầu để kiểm tra mức dầu bôi trơn, dưới sát đáy

thân hộp là nút tháo dầu cặn.

Việc lựa chọn sao cho hộp giảm tốc sử dụng đúng với công suất chế độ làm việc

nhiệt độ môi trương xung quanh là quan trọng và cần thiết vì nó đảm bảo tuổi thọ

thời gian làm việc của hộp ổn định lâu dài.

2.2 Quy trình công nghệ gia công hộp giảm tốc 2 nửa

– Phay mặt đáy.

– Phay mặt lắp ghép.

– Cào rà mặt lắp ghép, mài sơ bộ.

– Khoan lỗ bắt bộ.

– Đóng chốt định vị .

– Phay mặt đầu.

15

– Tiện thô lỗ trên máy doa.

– Tiện tinh lỗ, cắt rãnh đầu.

– Lấy dấu khoan, ta rô lắp quan sát.

2.3.Các đồ gá được ứng dụng trong sản xuất

Đồ gá được ứng dụng trong sản xuất của phân xưởng máy chủ yếu là những đồ

gá đơn giản như:

+ Trên máy tiện chủ yếu là dùng mâm cặp, mũi tâm hoặc là hai mũi tâm.

Đối với chi tiết trụ cỡ lớn thì sử dụng thêm Luynet để tăng độ cứng vững

hoặc các gối đỡ tự lựa.

+ Trên máy phay, khoan, bào thì đồ gá sử dụng là các êtô, khối V, đối với

chi tiết cần khoan nhiều lỗ thì sử dụng đồ gá là mâm cặp có lắp cơ cấu phân

độ đơn giản hoặc phân độ vi sai.

2.3.1: Các loại chốt tỳ: Chốt chỏm cầu, chốt tỳ phẳng, chốt khía nhám…

d

H7

k6

Hình 2.1 – Chốt tỳ

2.3.2: Các loại phiến tỳ: Phiến tỳ phẳng, phiến tỳ xẻ rãnh…

16

L

C1

d1

H

h

C

B

B

d

Hình 2. 2- Phiến tỳ

L

2.3.3: Các loại khối V: V ngắn, V dài.

Hình 2. 3– Khối V

2.3.4: Bạc dẫn khoan

d1H7

h7

d H7

n6

Hình 2. 4- Bạc dẫn thay nhanh

17

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

Đánh giá post