Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 18/10/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 342 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn là một trong những chiến thắng lẫy lầy trong lịch sử dân tộc ta do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo. Do vậy qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

1/ Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418 – 1423

Vào ngày 7/2/1418 Lê Lọi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và xưng hiệu là Bình Định Vương. Đến giữa năm 1418, quân Minh huy động lực lượng bao vậy căn cứ Chí Linh với quyết tâm bắt giết được Lê Lợi, trước tình hình nguy cấp đó thì Lê Lai đã cải trang thành Lê Lợi để chỉ huy toán quân liều chết phá vỡ vòng vây quân giặc và kết quả Lê Lai cùng toán quân đã cảm tử hi sinh, quân Minh nghĩ rằng đã giết được Lê Lọi nên rút quân về nước.

Đến cuối năm 1421 quân Minh tiếp tục huy động thêm hơn 10 vạn lính mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân, lần này Lê Lợi phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây nghĩa quân đã trải qua muôn vàn khó khăn từ thiếu lương thực đến đói, rét, Lê Lợi đã phải giết cả voi, ngựa để nuôi quân.

Mùa he năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa và được quân Minh chấp thuận, do vậy 5/1423 nghĩa quân đã quay trở về căn cứ Lam Sơn.

2/ Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424 – 1426

Trong giai đoạn này thì đội quân Lam Sơn đã diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa và dành được nhiều thắng lợi, có thể kể đến một số cuộc thắng lợi điển hình như:

– Thắng lợi ở Nghệ An năm 1424;

– Thắng lợi Tân Bình, Thuận Hóa năm 1425;

– Tiến quân ra Bắc, mở rộng được phạm vi hoạt động vào cuối năm 1426;

– Trận Tốt Động – Chúc Động vào cuối năm 1426

Theo đó vào 8/1426 Lê Lợi chia nghĩa quân thành 3 cánh đánh vào bắc với 3 hướng chính là Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Quan.

Đến năm 1426, nhận thấy tình thế nguy cấp cho nên 20.000 quân Minh đến tiếp viện cùng với 30.000 thổ minh bản xứ đến cứu giúp quân Minh dưới sự chỉ huy của Vương Thông và Mã Anh.

Tuy nhiên, mặc dù quân Minh được tiếp viện nhưng vẫn bị nghĩa quân Lam Sơn đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm.

Tướng Đinh Lễ và Nguyễn Xí dụ quân Vương Thông vào trận Tốt Động, Chúc Động khiến quân Vương Thông thua to phải chạy về cố thủ ở Đông Quan.

Sau đó, Vương Thông nghĩ kế đòi lập con cháu nhà Trần lên làm vua để tương kế tựu kế đánh lại nghĩa quân Lam Sơn. Tuy nhiên, Lê Lợi đã phát hiện kịp thời và cắt đứt giảng hòa.

Để thống nhất đất nước, Lê Lợi sai quân đi chiếm các thành như Điêu Diêu, Tam Giang và Xương Giang, Kỳ Ôn. Kết quả vào năm 1927 Lê Lợi chiếm được thành Đông Quan.

Cuối năm 1427, 15 vạn quân Minh dưới sự chỉ huy của Liễu Thăng tiến sang nước ta.

Lê Lợi dùng mưu trí cho đánh cánh quân của Liễu Thăng trước để làm nản lòng địch.

Các nhánh quân Minh đều bị thua dưới sự chỉ huy của Lê Lơi, các tướng Minh người bị giết, người tự vẫn, chỉ có Hoàng Phúc sống sót được thả về.

3/ Khởi nghĩ Lam Sơn năm 1427

Nối tiếp thắng lợi trước đó, đến cuối năm 1427 thì quân Lam Sơn đã triển khai chiến dịch Chi Lăng – Xương Giang, đập tan thêm 10 vạn viện binh quân Minh, buộc tướng chỉ huy quân Minh là Vương Thông phải xin giảng hòa và được phép rút quân về nước.

Đến tháng chạp năm, 1427, quân Minh chính thức rút quên về nước, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi.

Sau cuộc chiếng thắng này, Bình Định Vương Lê Lợi đã sai văn thần Nguyễn Trãi viết bài Bình Ngô đại cáo để tuyên cáo cho toàn quốc, từ đó nước Đại Việt được khôi phục, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, mở ra cơ nghiệp nhà Lê trong gần 400 năm sau đó.

Kết quả khởi nghĩa Lam Sơn

Sau hơn mười năm chiến đấu thì nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt được hơn năm vạn quân Minh, bắt sống được một vạn tên, đồng thời tiêu diệt các tướng nhà Minh như Lương Minh, Ô Mã Nhi, Liễu Thăng…kiến cho Mộc Thạch phải tháo chạy, Vương Thông buộc phải xin hàng và chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan.

Đến năm 1428 thì đất nước ta chính thức sạch bóng quân ngoại xâm, chấm dứt hai mươi năm đô hộ phong kiến dưới ách thống trị của nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi hoàn toàn.

Nguyên nhân khởi nghĩa Lam Sơn

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Từ bao đời nay nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất. Tinh thần quyết chiến đánh giặc ngoại xâm, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

– Có được sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy trong đó đứng đầu là Lê Lợi. Nguyễn Trãi đã đưa ra nhiều sách lược, chiến thuật đúng đắn để giúp cho cuộc khởi nghĩa đi đến được với thắng lợi. Không những thế, chỉ huy còn biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng trước kẻ thù.

– Nghĩa quân Lam Sơn nhận được sự ủng hộ hết lòng từ phía nhân dân. Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già, trẻ, nam, nữ hay các tầng lớp trong xã hội. Các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia vào cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

Trong đó, phải kể đến nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đó chính là nguyên nhân đầu tiên: Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã làm chấm dứt hơn hai mươi năm đô hộ của triều đình phong kiến nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa đã đập tan hoàn toàn những âm mưu đô hộ nước ta của nhà Minh. Đất nước ta hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược.

Chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn cũng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của nhân dân ta. Đồng thời, mở ra cho đất nước ta một thời kì mới – Đại Việt thời Lê Sơ.

Công cuộc dựng nước và giữ nước của đất nước ta với biết công trạng của những người anh hùng đã làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (6 bình chọn)