Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 6565 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về?

A.Thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động.

B.Nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn.

C.Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. 

D.Khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật

Đáp án đúng A.

Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động, lao động phân bố chưa hợp lí dẫn đến đồng bằng và thành phố lớn thừa lao động gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Đặc điểm cơ bản về nguồn lao động nước ta

+ Nguồn lao động nước ta bao gồm những người trong trong độ tuổi lao động.

Nước ta quy định nam từ 15- 60, nữ từ 15- 55 tuổi có khả năng lao động có nghĩa vụ lao động và những người ngoài độ tuổi lao động trên nhưng vẫn tham gia lao động gọi là lao động dưới và trên độ tuổi. 

+ Năm 2003 nước ta có 41,3 triệu lao động trong đó khu vực thành thị chỉ chiếm 24,2%, khu vực nông thôn chiếm 75,8%.

+ Số lao động nước ta qua đào tạo chỉ chiếm 21,2% trong đó có 16,6% có trình độ công nhân kĩ thuật và trung học chuyên nghiệp, số còn lại là cao đẳng đại học, trên đại học. Số chưa qua đào tạo chiếm 78,8%. 

+ Lực lượng lao động nước ta dồi dào tăng nhanh, mỗi năm bình quân nước ta tăng thêm hơn 1 triệu lao động. 

– Tồn tại của nguồn lao động:

+ Lao động nước ta hạn chế vể thể lực và trình độ chuyên môn gây khó khăn cho việc sử dụng lao động. 

+ Lao động phân bố chưa hợp lí dẫn đến đồng bằng và thành phố lớn thừa lao động gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm nhưng trung du, miền núi nhiều tài nguyên lại thiếu lao động để khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế.

– Giải pháp để nâng cao chất lượng cho lực lượng lao động nước ta là:

+ Mở các trung tâm đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề ở các địa phương.

+ Tư vấn lao động và tìm kiếm việc làm cho người lao động.

+ Có kế hoạch đào tạo hợp lí và có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo, dạy nghề.

5/5 - (5 bình chọn)