Người lao động bị thu hồi giấy phép lao động có được làm việc tại Việt Nam nữa không?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 22/06/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 28 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải thỏa mãn được các điều kiện mà pháp luật Việt Nam đưa ra, trong đó phải có giấy phép lao động. Vậy khi Người lao động bị thu hồi giấy phép lao động có được làm việc tại Việt Nam nữa không?

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Phiếu lý lịch tư pháp ;

– Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định

– 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu)

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

Giấy phép lao động sẽ bị thu hồi theo các trường hợp sau đây:

– Giấy phép lao động hết hiệu lực:

+ Giấy phép lao động hết thời hạn.

+ Chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

+ Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

+ Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.

+ Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

– Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

– Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người lao động bị thu hồi giấy phép lao động có được làm việc tại Việt Nam nữa không?

Vậy người lao động bị thu hồi giấy phép lao động có được làm việc tại Việt Nam nữa không? như chúng tôi đã nêu ở trên về điều kiện làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam, một trong những điều kiện phải có đó là người lao động được cấp giấy phép lao động. Do đó, nếu người lao động bị thu hồi giấy phép lao động theo Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì sẽ không thể tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Trình tự thu hồi giấy phép lao động

Trình tự thu hồi giấy phép lao động được thực hiện như sau:

– Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

– Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Trên đây là nội dung bài viết Người lao động bị thu hồi giấy phép lao động có được làm việc tại Việt Nam nữa không? Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ xin giấy phép lao động vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

5/5 - (5 bình chọn)